Utwórz fakturę

MINOKA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MINOKA
PIN 31319416
TIN 2020939349
Numer VAT SK2020939349
Data utworzenia 10 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MINOKA
Most pri Bratislave 241
90046
Bratislava
Financial information
Zysk -10 594 €
Kapitał 825 597 €
Kapitał własny 284 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421903700918
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 276,903
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 35,280
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 35,280
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 35,280
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 241,623
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 236,117
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 236,117
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 236,117
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 195
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 195
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 47
2. Krótkoterminowe aktywa finansowe bez krótkoterminowych aktywów finansowych w stowarzyszone (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 47
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 5,264
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 4,174
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,090
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 276,903
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 90
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 10,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 10,000
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 506,100
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,000
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,000
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -506,416
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -506,416
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -10,594
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 117,727
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 23,439
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 22,214
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,225
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 94,288
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 48,576
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 48,576
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) -195
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 44,947
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 159,086
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 71,454
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 87,632
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,785
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 319
D. Usług (účtová grupa 51) 6,286
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 180
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -6,785
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -6,605
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,849
O. Walutowe straty (563) 2,670
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 179
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,849
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -9,634
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -10,594
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015