Utwórz fakturę

PEKOSS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 22.12.2015
Basic information
Nazwa firmy PEKOSS
PIN 31319572
TIN 2020939371
Numer VAT SK2020939371
Data utworzenia 13 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PEKOSS
Ostredková 3235/22
82102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 12 010 €
Zysk 2 171 €
Kapitał 3 480 €
Kapitał własny 2 261 €
Dane kontaktowe
E-mail pekoss5@t-zones.sk
Date of updating data: 22.12.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 7,373
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 7,373
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 4,524
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 4,524
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,524
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 2,849
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,187
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 662
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 7,373
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,433
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -4,377
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -4,377
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,171
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,940
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 360
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 168
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 192
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 2,580
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 175
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,093
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 312
Date of updating data: 22.12.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 12,010
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 12,010
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 12,010
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 8,816
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 319
D. Usług (účtová grupa 51) 1,600
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 5,847
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 4,308
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,516
4. Koszty społeczne (527, 528) 23
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 9
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,041
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 3,194
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 10,091
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 63
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 63
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -63
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 3,131
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 2,171
Date of updating data: 22.12.2015
Date of updating data: 22.12.2015