Utwórz fakturę

C. F. H. - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 09.12.2015
Basic information
Nazwa firmy C. F. H.
Stan Zniszczono
PIN 31319581
TIN 2020363477
Numer VAT SK2020363477
Data utworzenia 16 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba C. F. H.
Škultétyho 1
83103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 4 620 €
Zysk -4 219 €
Kapitał 1 938 €
Kapitał własny -147 007 €
Dane kontaktowe
E-mail aabwah@stonline.sk
Telefon(y) 0903231646
Telefon(y) kom. 0903231646
Date of updating data: 09.12.2015
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 1,754
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 1,500
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 40
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 214
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 1,754
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -151,226
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,772
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,772
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -153,779
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -4,219
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 152,980
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 866
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 152,114
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 28
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 518
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,152
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 150,416
Date of updating data: 09.12.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 4,620
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 4,620
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 7,819
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 146
C. Usług (účtová grupa 51) 1,195
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 6,474
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -3,199
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 3,279
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 60
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 60
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -60
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -3,259
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -4,219
Date of updating data: 09.12.2015
Date of updating data: 09.12.2015
 • PIN :31319581 TIN: 2020363477 Numer VAT: SK2020363477
 • Zarejestrowana siedziba: C. F. H., Škultétyho 1, 83103, Bratislava
 • Data utworzenia: 16 1992
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   07.12.2015Zrušené obchodné meno:
   C. F. H. spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Škultétyho 1 Bratislava 831 03
   21.12.2007Nové sidlo:
   Škultétyho 1 Bratislava 831 03
   16.03.1992Nové obchodné meno:
   C. F. H. spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným