Utwórz fakturę

BRVZ - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy BRVZ
PIN 31319637
TIN 2020316573
Numer VAT SK2020316573
Data utworzenia 17 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba BRVZ
Mlynské Nivy 61/A
82518
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 14 640 393 €
Zysk 7 140 905 €
Kapitał 48 904 956 €
Kapitał własny 11 091 598 €
Dane kontaktowe
E-mail jana.hajduchova@bauholding.com
Telefon(y) 0232621226
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 49,367,904
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 904,096
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 27,806
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 27,806
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 876,290
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 833,700
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 41,786
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 804
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 47,458,692
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 24,235
8. Podatek odroczony należności (481A) 24,235
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 46,019,736
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,918,542
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,918,542
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,635
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 44,098,559
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,414,721
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,282
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,413,439
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,005,116
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 52,800
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów długoterminowe (385A) 952,316
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 49,367,904
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 10,232,502
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 33,195
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 33,195
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 43,422
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 43,422
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 43
2. Przeszacowanie różnice udziału w kapitale własnym (+/- 415) 43
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 3,014,937
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 3,014,937
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,140,905
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 39,129,378
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 15,573
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 15,573
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 38,914,501
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 688,684
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 688,684
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 102,394
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 68,395
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 366,845
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 37,688,183
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 199,304
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 55,319
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 143,985
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 6,024
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 6,024
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 13,944,066
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 14,640,393
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 13,944,066
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 4,952
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 691,375
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,797,632
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 157,128
D. Usług (účtová grupa 51) 2,805,682
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 2,513,173
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,828,948
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 617,041
4. Koszty społeczne (527, 528) 67,184
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,180
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 312,110
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 312,110
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 2,356
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,003
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 8,842,761
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 10,981,256
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 689,710
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 671,669
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 671,669
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 18,041
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 373,681
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 298,700
2. Pozostałe koszty (562A) 298,700
O. Walutowe straty (563) 21,257
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 53,724
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 316,029
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 9,158,790
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,017,885
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,021,331
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -3,446
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 7,140,905
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31319637 TIN: 2020316573 Numer VAT: SK2020316573
 • Zarejestrowana siedziba: BRVZ, Mlynské Nivy 61/A, 82518, Bratislava
 • Data utworzenia: 17 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Ivan Ferenčák Mariánska 8 Bratislava 811 08 23.01.2004
  Mag. Heribert Herzog 22 Grafenschachen 7423 Rakúsko 10.06.2011
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  BRVZ Bau - Rechen - und Verwaltungs - zentrum Gesellschaft m.b.H. 3 320 € (10%) Spittal an der Drau, Viedeň 9800 Rakúsko
  SBS Strabag Bau Holding Service GmbH 29 875 € (90%) Spittal an der Drau 9800 Rakúska republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   09.06.2015Nové predmety činnosti:
   počítačové služby
   služby súvisiace s databázami, on-line publikovanie
   14.07.2011Nové predmety činnosti:
   poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
   Nový štatutárny orgán:
   Mag. Heribert Herzog 22 Grafenschachen 7423 Rakúsko Vznik funkcie: 10.06.2011
   13.07.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Wilhelm Weiss - riaditeľ Mlynské Nivy 61 Bratislava Vznik funkcie: 17.03.1992
   10.06.2010Nové predmety činnosti:
   finančný poradca
   09.06.2010Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie poistenia - poisťovací maklér
   18.12.2009Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie poistenia - poisťovací maklér
   09.10.2004Noví spoločníci:
   BRVZ Bau - Rechen - und Verwaltungs - zentrum Gesellschaft m.b.H. Ortenburgerstr. 27 Spittal an der Drau, Viedeň 9800 Rakúsko
   SBS Strabag Bau Holding Service GmbH Ortenburgerstrasse 27 Spittal an der Drau 9800 Rakúska republika
   08.10.2004Zrušeny spoločníci:
   BRVZ Bau - Rechen - und Verwaltungs - zentrum Gesellschaft m.b.H. Ortenburgerstr. 27 Spittal an der Drau, Viedeň 9800 Rakúsko
   18.02.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Ferenčák Mariánska 8 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 23.01.2004
   17.02.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Jarmila Považanová - riaditeľka Kaštieľska 5388/1A Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 17.03.1992 Skončenie funkcie: 23.01.2004
   13.11.2003Nové obchodné meno:
   BRVZ s.r.o.
   Nové sidlo:
   Mlynské Nivy 61/A Bratislava 825 18
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   organizovanie kurzov, prednášok, seminárov a školení
   Nový štatutárny orgán:
   Jarmila Považanová - riaditeľka Kaštieľska 5388/1A Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 17.03.1992 Skončenie funkcie: 23.01.2004
   Wilhelm Weiss - riaditeľ Mlynské Nivy 61 Bratislava Vznik funkcie: 17.03.1992
   12.11.2003Zrušené obchodné meno:
   BRVZ - Ekonomicko správne centrum pre stavebníctvo s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Mlynské Nivy 61/A Bratislava 821 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jarmila Považanová - riaditeľka Kaštieľska 5388/1A Bratislava 821 05
   Wilhelm Weiss - riaditeľ Mlynské Nivy 61 Bratislava
   17.10.2001Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľných vecí
   23.11.2000Noví spoločníci:
   BRVZ Bau - Rechen - und Verwaltungs - zentrum Gesellschaft m.b.H. Ortenburgerstr. 27 Spittal an der Drau, Viedeň 9800 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   Jarmila Považanová - riaditeľka Kaštieľska 5388/1A Bratislava 821 05
   Wilhelm Weiss - riaditeľ Mlynské Nivy 61 Bratislava
   22.11.2000Zrušeny spoločníci:
   BAU HOLDING Aktiengesellschaft Spittal/Drau, Ortenburgerstrasse 27 Wien 9800 Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jarmila Považanová - riaditeľka Znievska 42 Bratislava
   Wilhelm Weiss - riaditeľ Mlynské Nivy 61 Bratislava
   19.09.1996Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   vedenie účtovníctva
   činnosť účtovných poradcov
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   27.11.1993Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Wilhelm Weiss - riaditeľ Mlynské Nivy 61 Bratislava
   26.11.1993Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   17.03.1992Nové obchodné meno:
   BRVZ - Ekonomicko správne centrum pre stavebníctvo s.r.o.
   Nové sidlo:
   Mlynské Nivy 61/A Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   spracovanie dát a súvisiacej činnosti
   automatizované spracovanie dát
   Noví spoločníci:
   BAU HOLDING Aktiengesellschaft Spittal/Drau, Ortenburgerstrasse 27 Wien 9800 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Jarmila Považanová - riaditeľka Znievska 42 Bratislava