Utwórz fakturę

ASTER - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ASTER
PIN 31319807
TIN 2020328464
Numer VAT SK2020328464
Data utworzenia 19 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ASTER
Mramorová 4
82106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 285 837 €
Zysk -66 071 €
Kapitał 665 950 €
Kapitał własny -53 848 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0245521728, 0903700870
Nr(y) faksu 0245521729
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 507,190
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 501,123
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 21,013
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 32,956
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 7,117
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,132
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -431
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 540,146
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 80
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 66,388
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 66,388
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 236,000
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 6,004
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -242,241
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -66,071
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 540,066
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 381,790
B.III. Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 49,173
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 68,371
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 55,821
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 3,845
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5,839
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 2,866
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 773
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 16,959
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 23,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 285,837
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 182,531
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 87,563
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 11,133
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,610
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 327,088
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 161,196
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 12,962
C. Usług (účtová grupa 51) 31,395
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 46,295
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 5,610
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 47,758
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 16,000
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) 843
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,029
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -41,251
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 64,541
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 308
XI. Zysk na курсовым różnicy (663) 37
XII. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 271
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 24,168
M. Koszty oprocentowania (562) 23,099
N. Walutowe straty (563) 11
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,058
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -23,860
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -65,111
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -66,071
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015