Utwórz fakturę

JASIV - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy JASIV
PIN 31319831
TIN 2020344491
Numer VAT SK2020344491
Data utworzenia 19 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba JASIV
I. Bukovčana 30
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 57 637 €
Zysk -2 384 €
Kapitał 474 722 €
Kapitał własny -9 012 €
Dane kontaktowe
E-mail jasiv@stonline.sk
Telefon(y) 0264779873
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 13,951
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 13,951
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 13,951
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 451,742
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 374,689
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 17,365
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 58,361
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 465,693
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -11,396
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 24,926
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 24,926
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -33,938
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -2,384
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 477,089
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 541
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 340,959
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 64
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 960
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 338,975
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 135,589
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 57,637
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 57,637
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 58,951
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 23,373
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 794
C. Usług (účtová grupa 51) 22,349
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 11,472
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 53
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 910
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -1,314
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 11,121
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 6
X. Interesu dochód (662) 6
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 116
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 116
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -110
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -1,424
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -2,384
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31319831 TIN: 2020344491 Numer VAT: SK2020344491
 • Zarejestrowana siedziba: JASIV, I. Bukovčana 30, Bratislava
 • Data utworzenia: 19 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Alojz Sitáš I. Bukovčana 30 Bratislava 19.03.1992
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Alojz Sitáš 12 712 € (51%) I. Bukovčana 30 Bratislava
  Mgr. Iva Dudášová 3 739 € (15%) Majerská 14754/3D Bratislava 821 07
  Ing. Jana Sitášová 8 475 € (34%) Maše Haľamovej 4/4005 Štrba 059 85
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   10.01.2013Noví spoločníci:
   Mgr. Iva Dudášová Majerská 14754/3D Bratislava 821 07
   Ing. Jana Sitášová Maše Haľamovej 4/4005 Štrba 059 85
   09.01.2013Zrušeny spoločníci:
   Jana Sitášová Máše Haľamovej 4/4005 Štrba 059 85
   Iva Sitášová (ml.) Máše Haľamovej 4/4005 Štrba 059 85
   14.01.2010Noví spoločníci:
   Iva Sitášová (ml.) Máše Haľamovej 4/4005 Štrba 059 85
   13.01.2010Zrušeny spoločníci:
   Iva Sitášová I. Bukovčana 30 Bratislava
   10.10.2009Noví spoločníci:
   Jana Sitášová Máše Haľamovej 4/4005 Štrba 059 85
   09.10.2009Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Barbora Janegová Palárikova 12 Šaľa
   05.06.1993Nové sidlo:
   I. Bukovčana 30 Bratislava
   Noví spoločníci:
   Ing. Alojz Sitáš I. Bukovčana 30 Bratislava 841 08
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   04.06.1993Zrušené sidlo:
   Ševčenkova 6 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   Eva Kováčová Ševčenkova 6 Bratislava
   Ing. Alojz Sitáš I. Bukovčana 30 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Eva Kováčová Ševčenkova 6 Bratislava
   19.03.1992Nové obchodné meno:
   JASIV, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Ševčenkova 6 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti v rozsahu ako vymedzuje spoločenskú zmluvu
   Noví spoločníci:
   MUDr. Barbora Janegová Palárikova 12 Šaľa
   Eva Kováčová Ševčenkova 6 Bratislava
   Ing. Alojz Sitáš I. Bukovčana 30 Bratislava
   Iva Sitášová I. Bukovčana 30 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Alojz Sitáš I. Bukovčana 30 Bratislava
   Eva Kováčová Ševčenkova 6 Bratislava