Utwórz fakturę

Contichem v skratke - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 11.10.2016
Basic information
Nazwa firmy Contichem v skratke
Stan Zniszczono
PIN 31319858
TIN 2020298346
Data utworzenia 20 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Contichem v skratke
Veľká Okružná 43
01001
Žilina
Financial information
Zysk -1 412 €
Kapitał 1 572 €
Kapitał własny -37 923 €
Date of updating data: 11.10.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 160
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 160
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 159
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 159
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 160
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -39,335
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,838
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,838
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -44,761
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -44,761
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,412
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 39,495
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 26
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 26
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 39,469
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 12,914
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 26,555
Date of updating data: 11.10.2016
Income and expenses 2014
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 932
D. Usług (účtová grupa 51) 932
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -932
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -932
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -932
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -1,412
Date of updating data: 11.10.2016
Files
4170631.tif
Date of updating data: 11.10.2016
 • PIN :31319858 TIN: 2020298346
 • Zarejestrowana siedziba: Contichem v skratke, Veľká Okružná 43, 01001, Žilina
 • Data utworzenia: 20 1992
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   07.10.2016Zrušené obchodné meno:
   Contichem spoločnosť s ručením obmedzeným v skratke spol. s r. o.
   Zrušené sidlo:
   Veľká Okružná 43 Žilina 010 01
   17.09.2015Nové sidlo:
   Veľká Okružná 43 Žilina 010 01
   20.03.1992Nové obchodné meno:
   Contichem spoločnosť s ručením obmedzeným v skratke spol. s r. o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným