Utwórz fakturę

MERKURY - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MERKURY
PIN 31319874
TIN 2020328475
Numer VAT SK2020328475
Data utworzenia 23 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MERKURY
Martinčekova 2
82109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 522 181 €
Zysk -24 716 €
Kapitał 355 708 €
Kapitał własny 138 708 €
Dane kontaktowe
E-mail merkury.sk@stonline.sk
Telefon(y) +421253415922, +421253417288, +421253417297, +421253632174, +421253635575, +421253635576
Nr(y) faksu 0253633665, 0253415922
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 329,107
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 328,443
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 307,046
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 167,680
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 34,394
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,578
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 123,850
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 496,787
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 113,992
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 10,623
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 10,623
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 49,791
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,062
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 77,232
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -24,716
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 382,795
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 2,890
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 298,588
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 118,600
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 2,066
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,259
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 174,663
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,862
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 79,455
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 522,181
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 519,272
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 2,022
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 887
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 538,379
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 211,190
C. Usług (účtová grupa 51) 117,922
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 37,886
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,552
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 131,433
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 34,493
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,903
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -16,198
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 190,160
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 5
X. Interesu dochód (662) 5
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 5,642
M. Koszty oprocentowania (562) 2,206
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,436
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -5,637
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -21,835
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 2,881
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -24,716
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31319874 TIN: 2020328475 Numer VAT: SK2020328475
 • Zarejestrowana siedziba: MERKURY, Martinčekova 2, 82109, Bratislava
 • Data utworzenia: 23 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Karol Dubecký Trenčianska 18 Bratislava 23.03.1992
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Karol Dubecký 10 623 € (100%) Trenčianska 18 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   19.04.2011Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Kovařík , CSc. Havlíčkova 314 Zlín Česká republika
   07.12.2001Nové predmety činnosti:
   autopožičovňa - prenájom motorových vozidiel
   31.08.1999Nové sidlo:
   Martinčekova 2 Bratislava 821 09
   Nové predmety činnosti:
   veľkoobchod s rozličným tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   nákup s predaj nových a ojazdených automobilov vrátane náhradných dielov
   kúpa, predaj, sprostredkovanie ropy a ropných výrobkov
   kopírovacie služby
   grafické spracovanie na počítači
   realitná činnosť-sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   upratovacie práce
   reklamná činnosť
   polygrafické výroba, sieťotlač, tlač na počítači
   vydavateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Karol Dubecký Trenčianska 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   30.08.1999Zrušené sidlo:
   Radničné námestie 4 Bratislava 821 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Karol Dubecký Trenčianska 18 Bratislava
   Ing. Václav Šimek Švermova 435 Tlumačov
   Pavel Čmolík U zimného stadionu 3020 Zlín Česká republika
   Josef Čuba 25 Březová Česká republika
   Doc. Ing. František Čuba 70 Neubuz Česká republika
   Pavel Drha 337 Zádveřice Česká republika
   Ing. Milan Frnka 473 Slušovice Česká republika
   Břetislav Gargulák 39 Neubuz Česká republika
   Doc. Ing. Josef Hurta , CSc. Dostihová 472 Slušovice Česká republika
   JUDr. Jaromír Kaláč 462 Želechovice Česká republika
   Josef Kořenek 231 Lhota u Vsetína Česká republika
   Ing. Jaroslav Novák Družstevní 4504 Zlín Česká republika
   Ing. Arnošt Traxler , CSc. Na stráni 535 Slušovice Česká republika
   Ing. Miroslav Zajíc Nábř. Beneše 3747 Zlín Česká republika
   František Železník 353 Slušovice Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Doc. Ing. Josef Hurta , CSc. Dostihová 472 Slušovice Česká republika
   23.03.1992Nové obchodné meno:
   MERKURY spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Radničné námestie 4 Bratislava 821 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   maloobchod a veľkoobchod so zmiešaným tovarom
   nešpecifikovaný veľkoobchod a maloobchod s potravinami, nápojmi a tabakovými výrobkami
   veľkoobchod s poľnohospodárskymi základnými produktami a živými zvieratami
   sprostredkovanie obchodu
   prenájom nehnuteľností, vrátane bytového hospodárstva
   prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
   Noví spoločníci:
   Ing. Karol Dubecký Trenčianska 18 Bratislava
   Ing. Václav Šimek Švermova 435 Tlumačov
   Pavel Čmolík U zimného stadionu 3020 Zlín Česká republika
   Josef Čuba 25 Březová Česká republika
   Doc. Ing. František Čuba 70 Neubuz Česká republika
   Pavel Drha 337 Zádveřice Česká republika
   Ing. Milan Frnka 473 Slušovice Česká republika
   Břetislav Gargulák 39 Neubuz Česká republika
   Doc. Ing. Josef Hurta , CSc. Dostihová 472 Slušovice Česká republika
   JUDr. Jaromír Kaláč 462 Želechovice Česká republika
   Josef Kořenek 231 Lhota u Vsetína Česká republika
   Ing. Jaroslav Novák Družstevní 4504 Zlín Česká republika
   Ing. Arnošt Traxler , CSc. Na stráni 535 Slušovice Česká republika
   Ing. Miroslav Zajíc Nábř. Beneše 3747 Zlín Česká republika
   František Železník 353 Slušovice Česká republika
   Ing. Miroslav Kovařík , CSc. Havlíčkova 314 Zlín Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Karol Dubecký Trenčianska 18 Bratislava
   Doc. Ing. Josef Hurta , CSc. Dostihová 472 Slušovice Česká republika