Utwórz fakturę

MULTIMEX - PRODUKT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MULTIMEX - PRODUKT
PIN 31320040
TIN 2020318641
Numer VAT SK2020318641
Data utworzenia 20 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MULTIMEX - PRODUKT
Kulíškova 15
82108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 131 354 €
Zysk -45 744 €
Kapitał 63 528 €
Kapitał własny -226 961 €
Dane kontaktowe
E-mail multimex@multimex.sk
witryna internetowa http://www.multimex.sk
Telefon(y) +421253411107
Telefon(y) kom. +421903514599, +421905548950
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 22,010
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 5,360
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 5,360
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 5,360
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 16,373
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 5,814
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 5,814
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 8,519
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 8,519
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8,519
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 2,040
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 781
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,259
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 277
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 277
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 22,010
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -272,704
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,641
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,641
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -234,265
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -234,265
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -45,744
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 294,714
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,417
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,417
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 290,897
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 10,688
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 10,688
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 274,846
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,629
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,623
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,111
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 2,400
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 2,400
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 131,353
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 131,354
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 92,262
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 39,092
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 175,932
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 25,273
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 8,318
D. Usług (účtová grupa 51) 41,363
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 59,049
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 41,569
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 15,422
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,058
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 143
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 3,122
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 3,122
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 38,664
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -44,578
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 56,400
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 206
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 28
2. Pozostałe koszty (562A) 28
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 178
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -206
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -44,784
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -45,744
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015