Utwórz fakturę

RAMA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy RAMA
PIN 31320198
TIN 2020294705
Numer VAT SK2020294705
Data utworzenia 26 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba RAMA
Júnová 6
83101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 195 348 €
Zysk 2 808 €
Kapitał 448 942 €
Kapitał własny -22 089 €
Dane kontaktowe
E-mail m.rasochova@stonline.sk
Telefon(y) 0905323929
Telefon(y) kom. 0905323929
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 467,969
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 88,208
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 88,208
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 82,956
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 5,252
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 379,421
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 363,777
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 363,777
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 14,088
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 14,039
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 14,039
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 49
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,556
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,208
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 348
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 340
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 340
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 467,969
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -19,281
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -29,392
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 8,027
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -37,419
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,808
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 487,198
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 353
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 353
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 486,845
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 6,875
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,875
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 478,761
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,193
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 16
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 52
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 52
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 195,360
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 195,348
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 192,848
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 2,500
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 192,428
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 161,077
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 6,611
D. Usług (účtová grupa 51) 4,056
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 16,603
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 12,234
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 4,306
4. Koszty społeczne (527, 528) 63
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,112
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 2,252
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 2,252
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 717
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 2,920
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 23,604
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 12
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 12
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 124
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 124
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -112
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 2,808
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 2,808
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015