Utwórz fakturę

UNICORN - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy UNICORN
PIN 31320201
TIN 2020833991
Data utworzenia 26 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba UNICORN
Súbežná 3/a
81104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 550 €
Zysk -463 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 630,351
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 628,965
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 628,965
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 625,285
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 3,680
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,386
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,386
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,380
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 6
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 630,351
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -8,371
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 7,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 7,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 255
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 255
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -15,163
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -15,163
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -463
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 638,722
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 638,722
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 638,242
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 550
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 550
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 550
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 489
D. Usług (účtová grupa 51) 300
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 185
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 61
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 250
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 44
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 44
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -44
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 17
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -463
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4227985.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31320201 TIN: 2020833991
 • Zarejestrowana siedziba: UNICORN, Súbežná 3/a, 81104, Bratislava
 • Data utworzenia: 26 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing.JUDr. Miroslav Konôpka Novosvteská 6510/28 Bratislava 811 06 21.01.1997
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Mgr.Ing. Miroslav Konôpka 7 000 € (100%) Bratislava 811 06
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   11.03.2010Noví spoločníci:
   Mgr.Ing. Miroslav Konôpka Novosvetská 6510/28 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing.JUDr. Miroslav Konôpka Novosvteská 6510/28 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 21.01.1997
   10.03.2010Zrušeny spoločníci:
   Mgr.Ing. Miroslav Konôpka Pod Záhradami 68/b Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivo Ladižinský Sibírska 49 Bratislava
   Ing.Mgr. Miroslav Konôpka Pod Záhradami 68/b Bratislava
   12.04.1999Noví spoločníci:
   Mgr.Ing. Miroslav Konôpka Pod Záhradami 68/b Bratislava
   11.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing.Mgr. Miroslav Konôpka Pod Záhradami 68/b Bratislava
   07.04.1997Nové predmety činnosti:
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   vykonávanie inžinierskych, bytových a občianskych stavieb
   21.01.1997Nové sidlo:
   Súbežná 3/a Bratislava 811 04
   Noví spoločníci:
   Ing.Mgr. Miroslav Konôpka Pod Záhradami 68/b Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing.Mgr. Miroslav Konôpka Pod Záhradami 68/b Bratislava
   20.01.1997Zrušené sidlo:
   Mišíkova 28/A Bratislava 811 06
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Konôpka Mišíkova 28/a Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   19.01.1995Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Konôpka Mišíkova 28/a Bratislava
   18.01.1995Zrušeny spoločníci:
   Ivo Ladižinský Sibírska 49 Bratislava
   14.01.1994Noví spoločníci:
   Ivo Ladižinský Sibírska 49 Bratislava
   13.01.1994Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Konôpka Mišíkova 28/a Bratislava
   Ivo Ladižinský Sibírska 49 Bratislava
   23.04.1992Nové predmety činnosti:
   zmenárenská činnosť
   26.03.1992Nové obchodné meno:
   UNICORN spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Mišíkova 28/A Bratislava 811 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná /nákup a predaj/ činnosť so všetkými druhmi tovarov /s tovarmi, na ktoré je potrebná licencia, je možné obchodovať len po jej získaní/
   reklamná a propagačná činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Konôpka Mišíkova 28/a Bratislava
   Ivo Ladižinský Sibírska 49 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ivo Ladižinský Sibírska 49 Bratislava