Utwórz fakturę

I. M. GOSTIN - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy I. M. GOSTIN
PIN 31320210
TIN 2020345096
Numer VAT SK2020345096
Data utworzenia 23 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba I. M. GOSTIN
Lamačská cesta 1734/101
84103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 20 832 €
Zysk -166 €
Kapitał 330 832 €
Kapitał własny 126 138 €
Dane kontaktowe
E-mail milan.golsky@mail.t-com.sk
Telefon(y) +421254793097
Telefon(y) kom. +421903717505, +421907743899
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 325,242
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 21,864
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 21,864
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 19,809
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 2,055
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 303,365
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 113,426
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 113,426
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 29,272
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 31,769
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 31,769
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ -2,497
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 160,667
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 133,361
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 27,306
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 13
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 13
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 325,242
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 125,973
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 545
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 545
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 118,955
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 118,955
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -166
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 197,829
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 194,908
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 193,464
6. Długoterminowe pożyczki otrzymane (475A) 800
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 644
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 2,921
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,855
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,855
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,066
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 1,440
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 1,440
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 20,831
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 20,832
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 20,832
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 19,922
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 7,602
D. Usług (účtová grupa 51) 6,210
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 590
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 2,967
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 2,967
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 2,497
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 56
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 910
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 7,020
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 118
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 118
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -116
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 794
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -166
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31320210 TIN: 2020345096 Numer VAT: SK2020345096
 • Zarejestrowana siedziba: I. M. GOSTIN, Lamačská cesta 1734/101, 84103, Bratislava
 • Data utworzenia: 23 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Milan Golský Lamačská cesta 1734/101 Bratislava 841 03 23.03.1992
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Milan Golský 6 639 € (100%) Lamačská cesta 1734/101 Bratislava 841 03
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   06.01.2011Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   10.02.2010Noví spoločníci:
   Ing. Milan Golský Lamačská cesta 1734/101 Bratislava 841 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Golský Lamačská cesta 1734/101 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 23.03.1992
   09.02.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Golský Bakošova 38 Bratislava 841 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Golský Bakošova 38 Bratislava 851 06
   15.10.2008Nové sidlo:
   Lamačská cesta 1734/101 Bratislava 841 03
   14.10.2008Zrušené sidlo:
   Bakošova 38 Bratislava 841 03
   07.03.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Anton Fazekaš Vigľašská 19 Bratislava 851 06
   07.09.1999Noví spoločníci:
   Ing. Milan Golský Bakošova 38 Bratislava 841 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Anton Fazekaš Vigľašská 19 Bratislava 851 06
   Ing. Milan Golský Bakošova 38 Bratislava 851 06
   06.09.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Golský Bakošova 38 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Milan Golský - jednateľ Bakošova 38 Bratislava
   26.08.1998Noví spoločníci:
   Ing. Milan Golský Bakošova 38 Bratislava
   25.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Golský Bakošova 38 Bratislava
   30.06.1993Noví spoločníci:
   Ing. Milan Golský Bakošova 38 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Milan Golský - jednateľ Bakošova 38 Bratislava
   29.06.1993Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Golský Bakošova 38 Bratislava
   Ing. Ján Prusák Novosvetská 22 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Milan Golský - jednateľ
   Ing. Ján Prusák - jednateľ
   23.03.1992Nové obchodné meno:
   I. M. GOSTIN spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bakošova 38 Bratislava 841 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa, tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja /obchod s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno vykonávať len s tým povolením/
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   poradenské a konzultačné služby
   propagačná činnosť v oblasti obchodu a služieb
   zavádzanie nových výrobných technológií v oblasti stavebníctva
   ykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb /nezahrňa oprávnenie na projektovú činnosť/
   Noví spoločníci:
   Ing. Milan Golský Bakošova 38 Bratislava
   Ing. Ján Prusák Novosvetská 22 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Milan Golský - jednateľ
   Ing. Ján Prusák - jednateľ