Utwórz fakturę

SAMBA LIGHTING SYSTEMS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy SAMBA LIGHTING SYSTEMS
PIN 31320252
TIN 2020332600
Numer VAT SK2020332600
Data utworzenia 30 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SAMBA LIGHTING SYSTEMS
Hattalova 4
83103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 31 004 €
Zysk 1 428 €
Kapitał 65 011 €
Kapitał własny 20 239 €
Dane kontaktowe
E-mail office@samba.sk
Telefon(y) 0244372545
Telefon(y) kom. 0915815128
Nr(y) faksu 0244255836
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 64,973
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 0
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 64,973
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 157
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 157
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 13,203
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 13,203
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 13,203
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 51,613
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 28,018
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 23,595
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 64,973
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 21,667
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 6,599
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 6,337
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 6,337
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,428
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 43,230
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 43,230
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 41,256
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 40,426
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 830
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,974
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 76
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 76
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 31,004
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 24,731
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 2,854
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,419
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 28,535
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 21,046
D. Usług (účtová grupa 51) 2,365
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 9
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,115
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 2,469
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 4,174
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 81
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 81
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -81
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 2,388
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,428
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015