Utwórz fakturę

BODY COMFORT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy BODY COMFORT
PIN 31320376
TIN 2020297818
Numer VAT SK2020297818
Data utworzenia 30 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba BODY COMFORT
Floglova 4
81105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 7 061 €
Zysk -17 614 €
Kapitał 105 142 €
Kapitał własny 26 878 €
Dane kontaktowe
E-mail info@bodycomfort.biz
Telefon(y) 0262249539, 0903433654, 0903630681
Telefon(y) kom. 0903630681
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 19,136
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 19,136
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 19,136
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 101,061
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 529
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 771
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 120,197
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 9,264
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 963
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 32,854
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -13,578
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -17,614
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 110,933
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 110,269
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 4,064
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 1,034
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,164
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 104,007
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 114
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 550
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 7,061
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 6,859
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 202
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 23,114
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 4,633
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,441
C. Usług (účtová grupa 51) 3,507
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 5,638
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,206
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 5,690
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 999
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -16,053
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -2,722
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 29
X. Interesu dochód (662) 1
XI. Zysk na курсовым różnicy (663) 28
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 630
N. Walutowe straty (563) 497
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 133
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -601
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -16,654
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -17,614
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31320376 TIN: 2020297818 Numer VAT: SK2020297818
 • Zarejestrowana siedziba: BODY COMFORT, Floglova 4, 81105, Bratislava
 • Data utworzenia: 30 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Anton Karpat Hrušovská 54 Bratislava 30.03.1992
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Milan Karpat 6 640 € (100%) Bratislava 821 07
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   28.01.2015Noví spoločníci:
   Milan Karpat Hrušovská 54 Bratislava 821 07
   27.01.2015Zrušeny spoločníci:
   Ing. Anton Karpat Hrušovská 54 Bratislava
   13.05.2003Noví spoločníci:
   Ing. Anton Karpat Hrušovská 54 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Anton Karpat Hrušovská 54 Bratislava Vznik funkcie: 30.03.1992
   12.05.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Anton Karpat Hrušovská 54 Bratislava
   Mária Karpatová Hrušovská 54 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Anton Karpat Hrušovská 54 Bratislava
   Mária Karpatová Hrušovská 54 Bratislava
   27.04.1998Noví spoločníci:
   Ing. Anton Karpat Hrušovská 54 Bratislava
   Mária Karpatová Hrušovská 54 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Anton Karpat Hrušovská 54 Bratislava
   Mária Karpatová Hrušovská 54 Bratislava
   26.04.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Anton Karpat Wolkrova 41 Bratislava
   Mária Karpatová Wolkrova 41 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Anton Karpat Wolkrova 41 Bratislava
   Mária Karpatová Wolkrova 41 Bratislava
   09.03.1995Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod i maloobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   výroba absorbérov pre čističe vzduchu
   verejná cestná nákladná doprava
   Noví spoločníci:
   Ing. Anton Karpat Wolkrova 41 Bratislava
   Mária Karpatová Wolkrova 41 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mária Karpatová Wolkrova 41 Bratislava
   08.03.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. Anton Karpat Wolkrova 41 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   30.03.1992Nové obchodné meno:
   BODY COMFORT s r. o.
   Nové sidlo:
   Floglova 4 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Noví spoločníci:
   Ing. Anton Karpat Wolkrova 41 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Anton Karpat Wolkrova 41 Bratislava