Utwórz fakturę

NV - NOVA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy NV - NOVA
PIN 31320431
TIN 2020834057
Data utworzenia 25 1992
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba NV - NOVA
Drobného 27
84101
Bratislava
Financial information
Zysk 27 870 €
Kapitał 2 215 033 €
Kapitał własny 2 215 033 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0258101317
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 6,820,184
A.II.1. Gruntów i budynków (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 2,032,198
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 1,370
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,370
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 6,821,554
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 2,086,684
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 4,943,750
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 4,943,750
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 988,750
A.IV. Przeszacowanie różnice (+/- 415, 416) -3,871,279
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -2,407
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 27,870
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 4,734,870
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 4,727,155
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 7,715
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 7,715
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 11
C. Usług (účtová grupa 51) 11
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -11
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -11
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 142,917
X. Interesu dochód (662) 142,917
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 107,319
M. Koszty oprocentowania (562) 107,155
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 164
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) 35,598
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 35,587
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 7,717
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 27,870
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015