Utwórz fakturę

A.P. Office Technic - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy A.P. Office Technic
PIN 31320503
TIN 2020336252
Numer VAT SK2020336252
Data utworzenia 31 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba A.P. Office Technic
Detvianska 1
83106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 29 510 €
Zysk 3 237 €
Kapitał 18 913 €
Kapitał własny 10 143 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 17,068
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 6,779
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 6,779
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 6,779
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 10,221
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 45
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 45
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 45
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 10,176
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 9,140
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,036
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 68
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 68
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 17,068
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 13,380
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 3,504
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 3,560
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -56
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,237
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,688
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 15
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 15
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 3,673
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 228
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 228
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 447
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 233
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,765
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 29,510
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 29,510
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 890
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 28,620
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 24,556
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 351
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 3,660
D. Usług (účtová grupa 51) 8,345
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 8,830
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 5,880
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 2,055
4. Koszty społeczne (527, 528) 895
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 194
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 3,052
2. Straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (+/-) (553) 3,052
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 124
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 4,954
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 17,154
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 674
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 674
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -673
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 4,281
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,044
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,044
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 3,237
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31320503 TIN: 2020336252 Numer VAT: SK2020336252
 • Zarejestrowana siedziba: A.P. Office Technic, Detvianska 1, 83106, Bratislava
 • Data utworzenia: 31 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Andrej Filák Ružomberská 18 Bratislava 821 05 27.07.2001
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Andrej Filák 6 639 € (100%) Ružomberská 18 Bratislava 821 05
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   15.01.2010Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
   sťahovacie služby
   počítačové služby
   administratívne služby
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   Noví spoločníci:
   Ing. Andrej Filák Ružomberská 18 Bratislava 821 05
   14.01.2010Zrušeny spoločníci:
   A.P. Handelsgesselschaft m.b.H. Amerlingstr. 4 Wien 1060 Rakúsko
   27.07.2001Noví spoločníci:
   A.P. Handelsgesselschaft m.b.H. Amerlingstr. 4 Wien 1060 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Andrej Filák Ružomberská 18 Bratislava 821 05
   26.07.2001Zrušeny spoločníci:
   Aldo Pichler Ges m.b.H. Amerlingstr. 4 1060 Viedeň Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Andrej Filák Ružomberská 18 Bratislava 821 05
   31.07.1995Nový štatutárny orgán:
   Ing. Andrej Filák Ružomberská 18 Bratislava 821 05
   30.07.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Karol Kočišek Budatínska 73 Bratislava
   25.06.1993Nové obchodné meno:
   A.P. Office Technic, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Detvianska 1 Bratislava - mestská časť Rača 831 06
   24.06.1993Zrušené obchodné meno:
   A.P. Office Technic spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Budatínska 73 Bratislava 851 05
   31.03.1992Nové obchodné meno:
   A.P. Office Technic spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Budatínska 73 Bratislava 851 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Aldo Pichler Ges m.b.H. Amerlingstr. 4 1060 Viedeň Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Karol Kočišek Budatínska 73 Bratislava