Utwórz fakturę

Adson - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Adson
PIN 31320538
TIN 2020343160
Numer VAT SK2020343160
Data utworzenia 30 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Adson
Kremeľská 11
84110
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 140 251 €
Zysk 55 439 €
Kapitał 75 626 €
Kapitał własny 55 954 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421903192514, +421903707879
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 6,913
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 6,913
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 6,913
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 115,639
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 14,168
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 12,337
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 88,776
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 122,552
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 111,394
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,972
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,972
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 698
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 48,285
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 55,439
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 11,158
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 10,910
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,057
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 6,069
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,078
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,706
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 248
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 140,251
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 138,842
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 200
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,209
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 67,778
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,258
C. Usług (účtová grupa 51) 21,770
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 36,518
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 828
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 3,320
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 84
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 72,473
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 111,814
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 5
X. Interesu dochód (662) 5
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 1,159
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,159
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -1,154
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 71,319
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 15,880
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 55,439
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31320538 TIN: 2020343160 Numer VAT: SK2020343160
 • Zarejestrowana siedziba: Adson, Kremeľská 11, 84110, Bratislava
 • Data utworzenia: 30 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Ľudovít Kolman Mierová 38 Bratislava 30.03.1992
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Ľudovít Kolman 2 324 € (33.3%) Mierová 38 Bratislava
  RNDr. Daniel Gašpar, CSc. 2 324 € (33.3%) Bratislava
  RNDr. Ján Krč - Jediný, CSc. 2 324 € (33.3%) Tupolevova 4 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   15.04.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Daniel Gašpar , CSc. Kremeľská 11 Bratislava Vznik funkcie: 30.03.1992
   30.05.2003Nové sidlo:
   Kremeľská 11 Bratislava 841 10
   Noví spoločníci:
   RNDr. Daniel Gašpar , CSc. Kremeľská 11 Bratislava
   Ing. Ľudovít Kolman Mierová 38 Bratislava
   RNDr. Ján Krč - Jediný , CSc. Tupolevova 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľudovít Kolman Mierová 38 Bratislava Vznik funkcie: 30.03.1992
   RNDr. Ján Krč - Jediný , CSc. Tupolevova 4 Bratislava Vznik funkcie: 26.01.1994
   RNDr. Daniel Gašpar , CSc. Kremeľská 11 Bratislava Vznik funkcie: 30.03.1992
   29.05.2003Zrušené sidlo:
   Kremeľská 11 Bratislava 841 05
   Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Daniel Gašpar , CSc. Kremeľská 11 Bratislava
   Ing. Ľudovít Kolman Nevädzová 3 Trnava
   RNDr. Ján Krč - Jediný , CSc. Tupolevova 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Daniel Gašpar , CSc. Kremeľská 11 Bratislava
   Ing. Ľudovít Kolman Nevädzová 3 Trnava
   RNDr. Ján Krč - Jediný , CSc. Tupolevova 4 Bratislava
   13.11.1998Noví spoločníci:
   RNDr. Daniel Gašpar , CSc. Kremeľská 11 Bratislava
   Ing. Ľudovít Kolman Nevädzová 3 Trnava
   RNDr. Ján Krč - Jediný , CSc. Tupolevova 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Daniel Gašpar , CSc. Kremeľská 11 Bratislava
   Ing. Ľudovít Kolman Nevädzová 3 Trnava
   RNDr. Ján Krč - Jediný , CSc. Tupolevova 4 Bratislava
   12.11.1998Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Daniel Gašpar , CSc. Kremeľská 11 Bratislava
   Ing. Ľudovít Kolman Nevädzová 3 Trnava
   RNDr. Ján Krč - Jediný , CSc. Tupolevova 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Daniel Gašpar , CSc. Kremeľská 11 Bratislava
   Ing. Ľudovít Kolman Nevädzová 3 Trnava
   RNDr. Ján Krč - Jediný , CSc. Tupolevova 4 Bratislava
   20.09.1994Nové obchodné meno:
   Adson, spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   RNDr. Daniel Gašpar , CSc. Kremeľská 11 Bratislava
   Ing. Ľudovít Kolman Nevädzová 3 Trnava
   RNDr. Ján Krč - Jediný , CSc. Tupolevova 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Ján Krč - Jediný , CSc. Tupolevova 4 Bratislava
   19.09.1994Zrušené obchodné meno:
   Softies, spol. s r. o.
   Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Daniel Gašpar , CSc. Kremeľská 11 Bratislava
   Ing. Ľudovít Kolman Nevädzová 3 Trnava
   30.03.1992Nové obchodné meno:
   Softies, spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Kremeľská 11 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   automatizované spracovanie údajov
   poskytovanie softwaru /predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku - netýka sa podkytovania softwaru autorom podľa autorského zákona/
   poradensko-konzultačná a školiaca činnosť v oblasti využitia výpočtovej techniky
   nákup a predaj výpočtovej techniky
   Noví spoločníci:
   RNDr. Daniel Gašpar , CSc. Kremeľská 11 Bratislava
   Ing. Ľudovít Kolman Nevädzová 3 Trnava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. Daniel Gašpar , CSc. Kremeľská 11 Bratislava
   Ing. Ľudovít Kolman Nevädzová 3 Trnava