Utwórz fakturę

MARCATO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MARCATO
PIN 31320619
TIN 2020296036
Numer VAT SK2020296036
Data utworzenia 01 kwiecień 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MARCATO
Jungmannova 14
85104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 12 455 €
Zysk -10 208 €
Kapitał 13 161 €
Kapitał własny -252 679 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 4,909
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 4,909
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 4,909
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 9,218
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 4,563
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,076
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,182
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 14,127
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -262,888
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 4,408
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -264,059
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -10,208
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 277,015
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 335
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 276,680
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 74,749
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 14,493
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) -651
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 188,089
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 12,455
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 12,455
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 21,565
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 3,150
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 138
C. Usług (účtová grupa 51) 12,532
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 5,735
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -9,110
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -3,365
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 138
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 138
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -138
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -9,248
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -10,208
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31320619 TIN: 2020296036 Numer VAT: SK2020296036
 • Zarejestrowana siedziba: MARCATO, Jungmannova 14, 85104, Bratislava
 • Data utworzenia: 01 kwiecień 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Emília Mlynárová riaditeľ Jungmannova 14 Bratislava 851 04 01.04.1992
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Emília Mlynárová 6 639 € (100%) Jungmannova 14 Bratislava 851 04
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   09.01.2013Nové sidlo:
   Jungmannova 14 Bratislava-Petržalka 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   08.01.2013Zrušené sidlo:
   Bosákova 4 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   08.07.2008Nové obchodné meno:
   MARCATO, s. r. o.
   Nové sidlo:
   Bosákova 4 Bratislava 851 04
   Noví spoločníci:
   Emília Mlynárová Jungmannova 14 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   Emília Mlynárová - riaditeľ Jungmannova 14 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 01.04.1992
   07.07.2008Zrušené obchodné meno:
   "MARCATO, spol. s r.o. Bratislava" "MARCATO s. r. l. Bratislava" (v jazyku talianskom)
   Zrušené sidlo:
   Bratislavská 79 Pezinok 902 01
   Zrušeny spoločníci:
   Emília Mlynárová Jungmanova 14 Bratislava
   Rag. Giuseppe Perticone Passo di Riva Vincenza Taliansko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Emília Mlynárová - riaditeľ Jungmanova 14 Bratislava
   Rag. Giuseppe Perticone - generálny riaditeľ Passo di Riva Vincenza Taliansko
   07.11.2003Nové sidlo:
   Bratislavská 79 Pezinok 902 01
   06.11.2003Zrušené sidlo:
   Turbínova 1 Bratislava 831 04
   14.12.1998Noví spoločníci:
   Emília Mlynárová Jungmanova 14 Bratislava
   Rag. Giuseppe Perticone Passo di Riva Vincenza Taliansko
   13.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Emília Mlynárová Jungmanova 14 Bratislava
   Rag. Giuseppe Perticone Passo di Riva Vincenza Taliansko
   18.12.1995Nové sidlo:
   Turbínova 1 Bratislava 831 04
   17.12.1995Zrušené sidlo:
   Záhradnícka 21 Bratislava 811 07
   09.09.1993Nové sidlo:
   Záhradnícka 21 Bratislava 811 07
   Nový štatutárny orgán:
   Emília Mlynárová - riaditeľ Jungmanova 14 Bratislava
   Rag. Giuseppe Perticone - generálny riaditeľ Passo di Riva Vincenza Taliansko
   08.09.1993Zrušené sidlo:
   Vajnorská 8 Bratislava 831 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Emília Mlynárová - riaditeľ
   Rag. Giuseppe Perticone - generálny riaditeľ
   01.04.1992Nové obchodné meno:
   "MARCATO, spol. s r.o. Bratislava" "MARCATO s. r. l. Bratislava" (v jazyku talianskom)
   Nové sidlo:
   Vajnorská 8 Bratislava 831 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov (na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nákup a predaj tovaru vykonávať len s týmto povolením)
   sprostredkovanie obchodných činností a služieb
   import, export, tranzit
   Noví spoločníci:
   Emília Mlynárová Jungmanova 14 Bratislava
   Rag. Giuseppe Perticone Passo di Riva Vincenza Taliansko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Emília Mlynárová - riaditeľ
   Rag. Giuseppe Perticone - generálny riaditeľ