Utwórz fakturę

TOP Consult TOP Consult Ltd. /v jazyku anglickom/ - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy TOP Consult TOP Consult Ltd. /v jazyku anglickom/
PIN 31320830
TIN 2020939547
Data utworzenia 06 kwiecień 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TOP Consult TOP Consult Ltd. /v jazyku anglickom/
Borská 6
84104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 13 876 €
Zysk 2 614 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 14,504
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 14,504
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,496
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,496
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,496
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 13,008
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 50
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 12,958
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 14,504
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,285
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 461
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 461
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -1,429
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 71
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -1,500
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,614
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,219
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 18
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 18
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 6,201
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 4,751
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 411
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 243
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 796
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 13,877
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 13,876
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 13,876
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10,426
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 898
D. Usług (účtová grupa 51) 5,451
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 4,074
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 3,000
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,056
4. Koszty społeczne (527, 528) 18
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 3,450
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 7,527
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 63
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 63
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -62
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 3,388
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 774
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 774
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 2,614
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015