Utwórz fakturę

Remix - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 29.06.2016
Basic information
Nazwa firmy Remix
Stan Zniszczono
PIN 31321038
Data utworzenia 10 kwiecień 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Remix
Repašského 2
84101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 439 454 €
Zysk -8 333 €
Kapitał 1 739 916 €
Kapitał własny 89 058 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0905476304, 0907692278, 0903411735
Telefon(y) kom. +421905476304, 0903411735
Date of updating data: 29.06.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,524,834
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,312,918
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,312,918
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 38,497
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 441,314
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 763,291
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 69,816
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 209,421
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 3,147
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 3,147
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 171,458
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 170,690
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 170,690
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 768
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 332
4. Zakup obrotowe Ogółem aktywa finansowe (259, 314A) - /291A/ 332
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 34,484
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 14,727
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 19,757
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,495
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,495
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,524,834
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 80,725
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 200,207
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 200,207
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -117,788
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 48,477
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -166,265
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -8,333
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,127,463
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,125,962
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 92,739
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 92,739
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 197,687
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 277
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 338
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,397
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 833,524
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,501
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 1,501
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 316,646
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 316,646
Date of updating data: 29.06.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 387,569
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 439,454
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 134,432
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 253,137
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 51,885
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 397,914
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 3,997
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 43,896
D. Usług (účtová grupa 51) 49,180
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 11,284
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 8,289
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 2,510
4. Koszty społeczne (527, 528) 485
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 8,396
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 214,664
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 214,664
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 4,259
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 62,238
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 41,540
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 290,496
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 7
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 7
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 7
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 48,918
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 48,739
2. Pozostałe koszty (562A) 48,739
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 179
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -48,911
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -7,371
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 962
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 962
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -8,333
Date of updating data: 29.06.2016
Date of updating data: 29.06.2016
 • PIN :31321038
 • Zarejestrowana siedziba: Remix, Repašského 2, 84101, Bratislava
 • Data utworzenia: 10 kwiecień 1992
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   27.06.2016Zrušené obchodné meno:
   Remix spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Repašského 2 Bratislava 841 01
   10.04.1992Nové obchodné meno:
   Remix spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Repašského 2 Bratislava 841 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným