Utwórz fakturę

DUNAJSKÝ KLUB - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy DUNAJSKÝ KLUB
PIN 31321135
TIN 2020939602
Data utworzenia 10 kwiecień 1992
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba DUNAJSKÝ KLUB
Viedenská cesta 24
85105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 23 091 €
Zysk -32 285 €
Kapitał 904 871 €
Kapitał własny 763 061 €
Dane kontaktowe
E-mail takacsevi@yahoo.com
Telefon(y) 0907861903
Telefon(y) kom. 0907861903
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 922,903
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 862,599
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 862,599
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 201,785
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 142,390
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 3,954
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 4,979
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 499,056
8. Zaliczki na długoterminowych aktywów materialnych (052) - /095A/ 10,435
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 60,304
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 6,432
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 6,432
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,432
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 53,872
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 70
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 53,802
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 922,903
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 730,776
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 1,161,790
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 1,161,790
A.II. Składki (412) 27,427
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 26,617
2. Inne fundusze (427, 42X) 26,617
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -452,773
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -452,773
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -32,285
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 192,127
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 3,008
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 3,008
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 188,805
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 4,262
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,262
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 176,035
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 488
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 8,020
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 314
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 314
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 23,091
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 23,091
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 23,091
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 50,215
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 4,430
D. Usług (účtová grupa 51) 13,325
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,087
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 22,572
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 22,572
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 6,445
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,356
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -27,124
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 5,336
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 3
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 3
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 4,684
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 4,589
2. Pozostałe koszty (562A) 4,589
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 95
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -4,681
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -31,805
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -32,285
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31321135 TIN: 2020939602
 • Zarejestrowana siedziba: DUNAJSKÝ KLUB, Viedenská cesta 24, 85105, Bratislava
 • Data utworzenia: 10 kwiecień 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Pavel Gregor člen Drobného 5 Bratislava 15.03.2001
  Ing. arch. Juraj Fecanin člen Lermontova 10 Bratislava 15.03.2001
  Mgr. Juraj Vaníček člen Astrova 52 Bratislava 821 01 29.01.2007
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   30.03.2007Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Juraj Vaníček - člen Astrova 52 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 29.01.2007
   29.03.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Matej Vaníček - predseda Astrova 52 Bratislava
   15.03.2001Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Gregor - člen Drobného 5 Bratislava
   Ing. arch. Juraj Fecanin - člen Lermontova 10 Bratislava
   Ing. Matej Vaníček - predseda Astrova 52 Bratislava
   14.03.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. arch. Juraj Fecanin Lermontova 10 Bratislava
   Ing. Pavel Gregor - člen Drobného 5 Bratislava
   Ing. Matej Vaníček - predseda Astrova 52 Bratislava
   03.11.1994Nové predmety činnosti:
   hostinská činnosť
   športové a rekreačné služby
   kúpa a predaj tovarov športového a rekreačného charakteru
   sprostredkovateľská činnosť v rámci predmetu podnikania
   02.11.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Eliáš - člen Veľká Hradná 126 Svinná
   19.04.1994Nový štatutárny orgán:
   Ing. arch. Juraj Fecanin Lermontova 10 Bratislava
   10.04.1992Nové obchodné meno:
   DUNAJSKÝ KLUB a.s.
   Nové sidlo:
   Viedenská cesta 24 Bratislava 851 05
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   propagácia a reklama
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Milan Eliáš - člen Veľká Hradná 126 Svinná
   Ing. Pavel Gregor - člen Drobného 5 Bratislava
   Ing. Matej Vaníček - predseda Astrova 52 Bratislava