Utwórz fakturę

Logistik Prima Pek - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Logistik Prima Pek
PIN 31321143
TIN 2020335405
Numer VAT SK2020335405
Data utworzenia 13 kwiecień 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Logistik Prima Pek
Čiližská 1
82107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 37 927 €
Zysk -4 016 €
Kapitał 13 878 €
Kapitał własny -9 340 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0244872809
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 10,265
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 10,156
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 2,412
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 2,412
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 2,824
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 2,824
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,824
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 4,920
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,585
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 3,335
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 109
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 109
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 10,265
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -13,356
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 262
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -16,905
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 781
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -17,686
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,016
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 23,621
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 1,571
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 22,050
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 11,328
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 11,328
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 8,860
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,862
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 37,822
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 37,927
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 37,822
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 105
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 40,922
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 27,743
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,892
D. Usług (účtová grupa 51) 6,132
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 272
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 3,249
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 3,249
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,634
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -2,995
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 2,055
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,021
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 265
2. Pozostałe koszty (562A) 265
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 756
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,021
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -4,016
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -4,016
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015