Utwórz fakturę

K o n t i c h e m - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy K o n t i c h e m
PIN 31321186
TIN 2020318663
Numer VAT SK2020318663
Data utworzenia 13 kwiecień 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba K o n t i c h e m
Sabinovská 8
82102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 858 841 €
Zysk -15 633 €
Kapitał 531 725 €
Kapitał własny 124 863 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0264462334, 0911983367
Telefon(y) kom. +421905785048, +421911983367, 0911983367
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 409,204
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 28,907
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 28,907
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 28,907
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 379,027
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 47,844
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 47,844
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 47,844
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 257,056
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 257,056
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 74,127
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 443
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 73,684
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,270
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,270
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 409,204
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 109,230
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,657
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,657
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 117,206
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 117,206
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -15,633
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 299,919
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) -4
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) -4
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 299,748
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) -1,754
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) -1,754
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 300,288
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 659
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 555
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 175
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 175
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 55
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 55
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,858,861
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,858,841
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,855,168
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 667
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,006
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,855,124
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,758,433
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 3,396
D. Usług (účtová grupa 51) 54,040
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 26,348
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 18,696
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 6,581
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,071
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 710
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 10,402
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 10,402
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,795
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 3,717
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 39,966
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 20
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 20
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 20
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 19,367
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 18,922
2. Pozostałe koszty (562A) 18,922
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 445
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -19,347
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -15,630
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 3
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 3
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -15,633
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31321186 TIN: 2020318663 Numer VAT: SK2020318663
 • Zarejestrowana siedziba: K o n t i c h e m, Sabinovská 8, 82102, Bratislava
 • Data utworzenia: 13 kwiecień 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Ján Bujňák Nad Jazierkom 4 Bratislava 07.09.1998
  Anna Garneková Ostredková 30 Bratislava 821 02 01.07.2011
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Ján Bujňák 4 800 € (80%) Nad Jazierkom 4 Bratislava
  Anna Garneková 1 200 € (20%) Ostredková 30 Bratislava 821 02
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   28.11.2012Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľných vecí
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   27.11.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   01.07.2011Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   čistiace a upratovacie práce
   Nový štatutárny orgán:
   Anna Garneková Ostredková 30 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 01.07.2011
   08.01.2010Noví spoločníci:
   Anna Garneková Ostredková 30 Bratislava 821 02
   07.01.2010Zrušeny spoločníci:
   Anna Garneková Ostredská 30 Bratislava
   Ing. Peter Lupták Cabanova 13/C Bratislava 841 02
   12.08.2003Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   11.08.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   07.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ján Bujňák Nad Jazierkom 4 Bratislava 831 07
   Anna Garneková Ostredská 30 Bratislava
   Ing. Peter Lupták Cabanova 13/C Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Bujňák Nad Jazierkom 4 Bratislava
   06.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Bujňák Jasovská 6 Bratislava
   Anna Garneková Fedinova 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Bujňák Bajzova 12 Bratislava
   18.12.1995Nové sidlo:
   Sabinovská 8 Bratislava 821 02
   17.12.1995Zrušené sidlo:
   Trenčianska 55 Bratislava 821 09
   23.01.1995Nové sidlo:
   Trenčianska 55 Bratislava 821 09
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   kopírovacia služba
   administratívne práce
   agentúrna činnosť - sprostredkovanie veľtrhov, výstav
   ekonomické poradenstvo
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Bujňák Jasovská 6 Bratislava
   Anna Garneková Fedinova 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   22.01.1995Zrušené sidlo:
   Drieňová 27 Bratislava 826 56
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná činnosť s tovarom bez obmedzenia sortimentu, v zmysle práv. úprav
   sprostredkovateľská činnosť v obchode
   zastupovanie osôb v tuzemsku a v zahraničí
   Zrušeny spoločníci:
   Cosmotrade Bratislava Drieňova 24 Bratislava
   Ing. Ján Bujňák Jasovská 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Bujňák Jasovská 6 Bratislava
   13.04.1992Nové obchodné meno:
   K o n t i c h e m s.r.o.
   Nové sidlo:
   Drieňová 27 Bratislava 826 56
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť s tovarom bez obmedzenia sortimentu, v zmysle práv. úprav
   sprostredkovateľská činnosť v obchode
   zastupovanie osôb v tuzemsku a v zahraničí
   Noví spoločníci:
   Cosmotrade Bratislava Drieňova 24 Bratislava
   Ing. Ján Bujňák Jasovská 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Bujňák Jasovská 6 Bratislava
   Ing. Štefan Bujňák Bajzova 12 Bratislava