Utwórz fakturę

NEKO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy NEKO
PIN 31321232
TIN 2020343149
Numer VAT SK2020343149
Data utworzenia 13 kwiecień 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba NEKO
Dúbravská 9
84234
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 675 072 €
Zysk 32 888 €
Kapitał 390 407 €
Kapitał własny 340 963 €
Dane kontaktowe
E-mail neko@neko.sk
Telefon(y) 0254777407, 0527728742
Nr(y) faksu 0254777407
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 624,414
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 392,446
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 152
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 227,241
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 624,414
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 364,251
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,972
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,972
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 697
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 323,694
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 32,888
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 260,163
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 140
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 260,023
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 248,565
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 6,031
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,443
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 984
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 675,072
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 674,292
III. Zmiana zapasów własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 780
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 631,552
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 351,548
C. Usług (účtová grupa 51) 202,949
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 74,890
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 991
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 301
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 873
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 43,520
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 120,575
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 16
X. Interesu dochód (662) 16
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 185
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 185
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -169
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 43,351
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 10,463
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 32,888
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015