Utwórz fakturę

Istropolitana Advertising - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Istropolitana Advertising
PIN 31321330
TIN 2020345349
Numer VAT SK2020345349
Data utworzenia 10 kwiecień 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Istropolitana Advertising
Majerníkova 8
84105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 4 040 168 €
Zysk 36 164 €
Kapitał 1 043 677 €
Kapitał własny 59 118 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0258244155
Nr(y) faksu 0258244154
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 969,300
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 128,270
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 128,270
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 128,270
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 831,637
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 197
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 197
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 726,590
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 666,786
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 25,330
1.b. Handlowa należności w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,100
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 640,356
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5,486
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 54,318
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 104,850
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 91,089
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 13,761
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 9,393
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 9,595
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) -202
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 969,300
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 44,953
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,328
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,328
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 821
2. Inne fundusze (427, 42X) 821
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 36,164
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 924,347
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 74,622
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 7,516
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 66,918
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 188
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 780,163
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 273,700
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 126,713
1.b. Zobowiązania w ramach proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 18,450
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 128,537
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 388,355
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 48,753
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 24,461
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 43,167
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,727
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 19,982
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 19,982
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 49,580
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 4,040,168
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 4,020,623
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 3,993
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 15,552
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,969,999
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 85,550
D. Usług (účtová grupa 51) 2,902,616
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 867,256
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 650,021
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 199,029
4. Koszty społeczne (527, 528) 18,206
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,669
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 82,670
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 82,670
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 138
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 28,100
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 70,169
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,032,457
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 160
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 160
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) -155
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 10,194
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 7,652
2. Pozostałe koszty (562A) 7,652
O. Walutowe straty (563) -247
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,789
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -10,189
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 59,980
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 23,816
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 23,628
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 188
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 36,164
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31321330 TIN: 2020345349 Numer VAT: SK2020345349
 • Zarejestrowana siedziba: Istropolitana Advertising, Majerníkova 8, 84105, Bratislava
 • Data utworzenia: 10 kwiecień 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Mgr. Milan Lechnický Vajnorská 98/C Bratislava 831 04 09.11.2005
  Ing. František Toman Majerníkova 8 Bratislava 31.07.2000
  Mgr. Martin Polák Mierová 168 Bratislava 821 05 28.10.2005
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Communication Group, a.s. 6 640 € (100%) Bratislava 811 02
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   17.04.2014Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľných vecí
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním výlučne základných služieb spojených s prenájmom
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   03.01.2012Noví spoločníci:
   Communication Group, a.s. Dvořákovo nábrežie 10 Bratislava 811 02
   02.01.2012Zrušeny spoločníci:
   VAVA CAPITAL, s. r. o. Mierová 168 Bratislava 821 05
   Mgr. Milan Lechnický Vajnorská 98/C Bratislava 831 04
   Ing. František Toman Majerníkova 8 Bratislava
   04.10.2011Noví spoločníci:
   VAVA CAPITAL, s. r. o. Mierová 168 Bratislava 821 05
   03.10.2011Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Martin Polák Mierová 168 Bratislava 821 05
   19.05.2009Nové obchodné meno:
   Istropolitana Advertising, s. r. o.
   18.05.2009Zrušené obchodné meno:
   Istropolitana/O&M, s. r. o.
   20.02.2009Nové obchodné meno:
   Istropolitana/O&M, s. r. o.
   19.02.2009Zrušené obchodné meno:
   Istropolitana D´ Arcy, spol. s r.o.
   16.11.2007Nové predmety činnosti:
   prieskum trhu a marketing
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľných živností
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností
   07.04.2006Noví spoločníci:
   Mgr. Martin Polák Mierová 168 Bratislava 821 05
   09.11.2005Noví spoločníci:
   Mgr. Milan Lechnický Vajnorská 98/C Bratislava 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Milan Lechnický Vajnorská 98/C Bratislava 831 04
   Mgr. Martin Polák Mierová 168 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 28.10.2005
   08.11.2005Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Milan Lechnický 148 Rimavské Brezovo
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Milan Lechnický 148 Rimavské Brezovo
   31.07.2000Nové obchodné meno:
   Istropolitana D´ Arcy, spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. František Toman Majerníkova 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. František Toman Majerníkova 8 Bratislava
   30.07.2000Zrušené obchodné meno:
   ISTROPOLITANA / DMB & B spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Toman Majermíkova 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. František Toman Majermíkova 8 Bratislava
   22.03.2000Noví spoločníci:
   Mgr. Milan Lechnický 148 Rimavské Brezovo
   Ing. František Toman Majermíkova 8 Bratislava
   21.03.2000Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Jozef Hlaváč P. Horova 15 Bratislava 841 08
   Mgr. Milan Lechnický 148 Rimavské Brezovo
   Ing. František Toman Majermíkova 8 Bratislava
   12.07.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Jozef Hlaváč P. Horova 15 Bratislava 841 08
   22.05.1998Noví spoločníci:
   Mgr. Jozef Hlaváč P. Horova 15 Bratislava 841 08
   Mgr. Milan Lechnický 148 Rimavské Brezovo
   Ing. František Toman Majermíkova 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. František Toman Majermíkova 8 Bratislava
   21.05.1998Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Jozef Hlaváč P. Horova 15 Bratislava 841 08
   Mgr. Milan Lechnický 148 Rimavské Brezovo
   Ing. František Toman Majermíkova 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. František Toman Majermíkova 8 Bratislava
   28.05.1997Nové obchodné meno:
   ISTROPOLITANA / DMB & B spol. s r.o.
   27.05.1997Zrušené obchodné meno:
   Istropolitana Studio spol. s r.o.
   04.12.1996Noví spoločníci:
   Mgr. Jozef Hlaváč P. Horova 15 Bratislava 841 08
   Mgr. Milan Lechnický 148 Rimavské Brezovo
   Ing. František Toman Majermíkova 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Jozef Hlaváč P. Horova 15 Bratislava 841 08
   Mgr. Milan Lechnický 148 Rimavské Brezovo
   03.12.1996Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Jozef Hlaváč Žingorova 95 Martin 036 01
   Ing. František Toman Majermíkova 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Jozef Hlaváč Žingorova 95 Martin 036 01
   19.11.1993Nové sidlo:
   Majerníkova 8 Bratislava 841 05
   Nové predmety činnosti:
   služby realitnej kancelárie
   služby cestovnej kancelárie
   Noví spoločníci:
   Mgr. Jozef Hlaváč Žingorova 95 Martin 036 01
   Ing. František Toman Majermíkova 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. František Toman Majermíkova 8 Bratislava
   18.11.1993Zrušené sidlo:
   Kpt. Rašu 33 Bratislava 841 01
   Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Jozef Hlaváč Žingorova 95 Martin 036 01
   Mgr. Mário Homolka Hany Meličkovej 9 Bratislava 841 05
   Mgr. Milan Lechnický 141 Rimavské Brezovo
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Mário Homolka Hany Meličkovej 9 Bratislava 841 05
   Mgr. Milan Lechnický 141 Rimavské Brezovo
   10.04.1992Nové obchodné meno:
   Istropolitana Studio spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Kpt. Rašu 33 Bratislava 841 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj tovaru /obchod s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno vykonávať len s tým povolením/
   výroba videoprogramov a ich predaj
   výroba hudobných nahrávok a ich predaj
   vydavateľská činnosť
   služby reklamnej agentúry
   Noví spoločníci:
   Mgr. Jozef Hlaváč Žingorova 95 Martin 036 01
   Mgr. Mário Homolka Hany Meličkovej 9 Bratislava 841 05
   Mgr. Milan Lechnický 141 Rimavské Brezovo
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Jozef Hlaváč Žingorova 95 Martin 036 01
   Mgr. Mário Homolka Hany Meličkovej 9 Bratislava 841 05
   Mgr. Milan Lechnický 141 Rimavské Brezovo