Utwórz fakturę

MaG MARKET - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MaG MARKET
PIN 31321453
TIN 2020292857
Numer VAT SK2020292857
Data utworzenia 16 kwiecień 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MaG MARKET
sv. Vincenta de Paul 6
82103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 560 876 €
Zysk -1 171 €
Kapitał 209 767 €
Kapitał własny 57 967 €
Dane kontaktowe
E-mail magmarket@stonline.sk
witryna internetowa http://www.magmarket.sk
Telefon(y) +421243638624, +421243638626
Telefon(y) kom. +421903723733, +421910973457, +421903723703, +421911732030, +421903732030
Nr(y) faksu 0243638626
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 166,199
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 42,412
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 42,412
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 42,412
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 123,320
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 84,068
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 124
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 83,944
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 20,307
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 12,860
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 12,860
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 7,447
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 18,945
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,387
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 16,558
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 467
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 467
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 166,199
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 20,737
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 19,916
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 19,916
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,992
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,992
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,171
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 145,462
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 21,444
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 910
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 20,534
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 119,629
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 20,786
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 20,786
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 86,410
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,992
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,230
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,211
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 4,389
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 4,389
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 558,920
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 560,876
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 553,088
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 5,832
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,956
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 556,749
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 384,402
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 10,927
D. Usług (účtová grupa 51) 80,175
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 53,887
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 38,458
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 14,062
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,367
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,085
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 22,347
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 22,347
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,926
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 4,127
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 83,416
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,419
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 2,069
2. Pozostałe koszty (562A) 2,069
O. Walutowe straty (563) 8
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 342
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,418
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 1,709
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -1,171
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31321453 TIN: 2020292857 Numer VAT: SK2020292857
 • Zarejestrowana siedziba: MaG MARKET, sv. Vincenta de Paul 6, 82103, Bratislava
 • Data utworzenia: 16 kwiecień 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Milan Mičatka Azalková 8 Bratislava 2 821 01 16.04.1992
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Milan Mičatka 13 610 € (68.3%) Azalková 8 Bratislava 2 821 01
  Elena Mičatková 6 307 € (31.7%) Azalkova 8 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   03.03.2011Zrušeny spoločníci:
   Branislav Mičatka Osuského 42 Bratislava
   06.02.2008Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie technickej služby
   10.11.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Mičatka Azalková 8 Bratislava 2 821 01 Vznik funkcie: 16.04.1992
   09.11.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Mičatka
   30.03.2004Nové sidlo:
   sv. Vincenta de Paul 6 Bratislava 821 03
   Noví spoločníci:
   Ing. Milan Mičatka Azalkova 8 Bratislava 821 01
   Elena Mičatková Azalkova 8 Bratislava
   29.03.2004Zrušené sidlo:
   Bajkalská 22 Bratislava 821 09
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Mičatka Šalviova 52 Bratislava
   Elena Mičatková Azalkova 8 Bratislava
   23.06.2003Noví spoločníci:
   Elena Mičatková Azalkova 8 Bratislava
   22.06.2003Zrušeny spoločníci:
   Elena Matúšová Mierova 70 Bratislava
   06.07.1999Noví spoločníci:
   Elena Matúšová Mierova 70 Bratislava
   Branislav Mičatka Osuského 42 Bratislava
   Ing. Milan Mičatka Šalviova 52 Bratislava
   05.07.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Mičatka Kúpeľná 2 Bratislava
   Miroslav Gono 5525 42 ND AVE, Kenocha Wisconsin 531 44 USA
   11.11.1994Nové sidlo:
   Bajkalská 22 Bratislava 821 09
   10.11.1994Zrušené sidlo:
   Kúpeľná 2 Bratislava 811 02
   16.04.1992Nové obchodné meno:
   MaG MARKET spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Kúpeľná 2 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná zahraničnoobchodná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti všetkých druhov tovaru, na ktoré sa nevyžadujú osobitné oprávnenia alebo povolenia a nehnuteľností
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť stavebných prác HSV a PSV, investorská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Milan Mičatka Kúpeľná 2 Bratislava
   Miroslav Gono 5525 42 ND AVE, Kenocha Wisconsin 531 44 USA
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Milan Mičatka