Utwórz fakturę

Schoeller Allibert - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 08.12.2016
Basic information
Nazwa firmy Schoeller Allibert
PIN 31321500
TIN 2020343226
Numer VAT SK2020343226
Data utworzenia 17 kwiecień 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Schoeller Allibert
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 027 197 €
Zysk 189 806 €
Kapitał 1 163 062 €
Kapitał własny 1 025 935 €
Dane kontaktowe
E-mail info.slovakia@schoellerallibert.com
Telefon(y) 0255565940
Nr(y) faksu 0255565941
Date of updating data: 08.12.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,497,418
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 0
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,497,418
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 8,409
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 8,409
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 1,263,043
4. Innych roszczeń w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (351) - /391A/ 1,260,065
8. Podatek odroczony należności (481A) 2,978
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 127,218
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 127,215
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 127,215
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 3
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 0
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 98,748
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 98,748
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,497,418
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,299,786
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 8,298
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 8,298
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 996
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 830
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 830
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,099,856
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,099,856
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 189,806
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 197,632
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 6
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 6
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 181,139
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 128,946
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 128,946
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,985
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,320
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 48,888
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 16,487
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 3,169
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 13,318
Date of updating data: 08.12.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,027,197
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,027,197
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 2,002,790
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 16,559
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,848
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,781,126
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,494,723
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 2,369
D. Usług (účtová grupa 51) 233,064
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 46,876
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 35,053
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 10,724
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,099
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 113
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,981
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 246,071
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 289,193
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 24
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 24
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 24
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,083
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,083
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,059
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 244,012
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 54,206
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 56,367
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -2,161
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 189,806
Date of updating data: 08.12.2016
Date of updating data: 08.12.2016
 • PIN :31321500 TIN: 2020343226 Numer VAT: SK2020343226
 • Zarejestrowana siedziba: Schoeller Allibert, 83104, Bratislava
 • Data utworzenia: 17 kwiecień 1992
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Schoeller Alibert GmbH 8 299 € (100%) Wiener Neustadt A-2700 Rakúska republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   07.12.2016Nové sidlo:
   Kominárska 2,4 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04
   30.01.2016Nový štatutárny orgán:
   Maciej Piotr Ziętek Egejska 2/24 Warszava 02-764 Poľská republika Vznik funkcie: 23.12.2015
   07.05.2013Nové obchodné meno:
   Schoeller Allibert s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Schoeller Alibert GmbH Rudolf Diesel - Strasse 26 Wiener Neustadt A-2700 Rakúska republika
   22.04.2003Nové predmety činnosti:
   nákup tovaru z účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností / veľkoobchod /
   nákup tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   17.04.1992Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ