Utwórz fakturę

CORINEX PARTNERS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy CORINEX PARTNERS
PIN 31321585
TIN 2020316683
Numer VAT SK2020316683
Data utworzenia 21 kwiecień 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba CORINEX PARTNERS
Kľukatá 6
82108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 84 221 €
Zysk -160 236 €
Kapitał 775 112 €
Kapitał własny 56 239 €
Dane kontaktowe
E-mail erik.spanik@corinex.com
Telefon(y) 0250258111, 0255568193, 0259212819
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 634,173
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 321,381
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 321,381
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 66,308
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 193,419
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 61,654
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 297,412
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 168
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 168
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 7,361
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 2,764
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,764
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,597
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 289,883
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,141
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 287,742
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 15,380
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 4,465
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 10,915
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 634,173
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -103,997
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 23,402
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 23,402
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 2,340
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 2,340
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 30,497
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 249,240
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -218,743
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -160,236
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 727,662
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 4,637
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 4,637
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 716,268
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 706,220
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 706,220
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 6,292
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,993
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,763
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 6,757
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 6,357
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 400
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 10,508
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 10,508
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 65,826
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 84,221
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 65,826
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 17,733
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 662
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 243,443
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 18,429
D. Usług (účtová grupa 51) 28,356
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 124,578
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 105,046
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 18,481
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,051
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,868
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 62,137
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 62,137
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,075
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -159,222
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 19,041
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 33
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 33
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 33
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 80
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 80
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -47
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -159,269
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 967
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 967
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -160,236
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31321585 TIN: 2020316683 Numer VAT: SK2020316683
 • Zarejestrowana siedziba: CORINEX PARTNERS, Kľukatá 6, 82108, Bratislava
 • Data utworzenia: 21 kwiecień 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Peter Sobotka, CSc. Krčméryho 3480/21 Bratislava 811 04 09.01.1996
  Mgr. Erik Špánik Senická 3813/30 Bratislava 811 04 25.01.2011
  Jozef Tési Hraničná 77 Bratislava-Ružinov 821 05 28.08.2013
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Kristiansund Investor AB 23 402 € (100%) Kingstown Sv. Vincent a Grenadíny
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   16.11.2013Nový štatutárny orgán:
   Jozef Tési Hraničná 77 Bratislava-Ružinov 821 05 Vznik funkcie: 28.08.2013
   15.11.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Tési Hraničná 77 Bratislava-Ružinov 821 05 Vznik funkcie: 28.08.2013
   05.10.2013Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Tési Hraničná 77 Bratislava-Ružinov 821 05 Vznik funkcie: 28.08.2013
   04.10.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   28.03.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Andrea Mikulicová Lipnická 295/47 Dunajská Lužná - Nová Lipnica 900 42 Vznik funkcie: 14.12.2001
   17.02.2011Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Erik Špánik Senická 3813/30 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 25.01.2011
   28.03.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Andrea Mikulicová Lipnická 295/47 Dunajská Lužná - Nová Lipnica 900 42 Vznik funkcie: 14.12.2001
   27.03.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Andrea Mikulicová Nová Lipinca 295/II Dunajská Lužná 900 42
   22.07.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Sobotka , CSc. Krčméryho 3480/21 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 09.01.1996
   21.07.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Sobotka , CSc. Hanulova 7 Bratislava
   26.10.2004Noví spoločníci:
   Kristiansund Investor AB Trust House, Bonadie Street 112 Kingstown Sv. Vincent a Grenadíny
   25.10.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Sobotka , CSc. Hanulova 7 Bratislava
   08.02.2002Nové sidlo:
   Kľukatá 6 Bratislava 821 08
   Nové predmety činnosti:
   prenájom motorových vozidiel
   účtovné a ekonomické poradenstvo
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti predmetu podnikania spoločnosti v rozsahu voľnej živnosti
   prieskum trhu
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb-obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Andrea Mikulicová Nová Lipinca 295/II Dunajská Lužná 900 42
   07.02.2002Zrušené sidlo:
   Kľukatá 10 Bratislava 821 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   15.05.1996Noví spoločníci:
   Ing. Peter Sobotka , CSc. Hanulova 7 Bratislava
   14.05.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Andrej Kadlic Bezručova 9 Bratislava
   Ing. Peter Sobotka , CSc. Hanulova 7 Bratislava
   01.03.1996Noví spoločníci:
   Ing. Andrej Kadlic Bezručova 9 Bratislava
   Ing. Peter Sobotka , CSc. Hanulova 7 Bratislava
   29.02.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Bielik Puškinova 23 Ivanka pri Dunaji
   Ing. Andrej Kadlic Bezručova 9 Bratislava
   Ing. Peter Sobotka , CSc. Hanulova 7 Bratislava
   23.01.1996Nové sidlo:
   Kľukatá 10 Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Bielik Puškinova 23 Ivanka pri Dunaji
   Ing. Andrej Kadlic Bezručova 9 Bratislava
   Ing. Peter Sobotka , CSc. Hanulova 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Sobotka , CSc. Hanulova 7 Bratislava
   22.01.1996Zrušené sidlo:
   Prešovská 38 Bratislava 821 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Bielik P. Horova 22 Bratislava
   Ing. Andrej Kadlic Bezručova 9 Bratislava
   Ing. Peter Sobotka , CSc. K. Zetkinovej 83 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Andrej Kadlic - riaditeľ Bezručova 9 Bratislava
   19.10.1993Nové predmety činnosti:
   kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj, obchodná, odbytová a sprostredkovateľská činnosť
   21.04.1992Nové obchodné meno:
   CORINEX PARTNERS s.r.o.
   Nové sidlo:
   Prešovská 38 Bratislava 821 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba kancelárskych strojov a počítačov vrátane prístrojov na spracovanie dát
   automatizované spracovanie údajov a činnosti s tým súvisiace
   poradenské služby v elektrotechnike a výpočtovej technike
   poskytovanie softwaru /predaj hotových programov na základe zmlúv s autormi/
   údržba a oprava kancelárskych a počítačových strojov a zariadení na spracovanie dát
   poskytovanie ďalších služieb v oblasti výpočtovej techniky
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Bielik P. Horova 22 Bratislava
   Ing. Andrej Kadlic Bezručova 9 Bratislava
   Ing. Peter Sobotka , CSc. K. Zetkinovej 83 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Andrej Kadlic - riaditeľ Bezručova 9 Bratislava