Utwórz fakturę

CORINEX PARTNERS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 21.12.2016
Basic information
Nazwa firmy CORINEX PARTNERS
Stan Zniszczono
PIN 31321585
TIN 2020316683
Numer VAT SK2020316683
Data utworzenia 21 kwiecień 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba CORINEX PARTNERS
Kľukatá 6
82108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 23 066 €
Zysk -189 299 €
Kapitał 775 112 €
Kapitał własny 56 239 €
Dane kontaktowe
E-mail erik.spanik@corinex.com
Telefon(y) 0250258111, 0255568193, 0259212819
Date of updating data: 21.12.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 426,085
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 277,494
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 277,494
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 66,308
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 178,145
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 28,364
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 4,677
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 145,941
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 160
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 160
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 5,027
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 2,147
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,147
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,715
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 165
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 140,754
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 871
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 139,883
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,650
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,650
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 426,085
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -293,296
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 23,402
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 23,402
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 2,340
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 2,340
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -129,739
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 249,240
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -378,979
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -189,299
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 719,381
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 4,980
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 4,980
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 708,411
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 696,368
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 696,368
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 6,211
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,037
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,227
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 568
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 5,990
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 5,590
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 400
Date of updating data: 21.12.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 21,652
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 23,066
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 21,652
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,414
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 211,356
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 11,736
D. Usług (účtová grupa 51) 20,456
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 122,191
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 103,516
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 17,640
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,035
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,793
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 48,564
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 48,564
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,616
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -188,290
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -10,540
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 21
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 21
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 21
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 66
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 66
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -45
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -188,335
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 964
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 964
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -189,299
Date of updating data: 21.12.2016
Date of updating data: 21.12.2016
 • PIN :31321585 TIN: 2020316683 Numer VAT: SK2020316683
 • Zarejestrowana siedziba: CORINEX PARTNERS, Kľukatá 6, 82108, Bratislava
 • Data utworzenia: 21 kwiecień 1992
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   19.12.2016Zrušené obchodné meno:
   CORINEX PARTNERS s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Kľukatá 6 Bratislava 821 08
   08.02.2002Nové sidlo:
   Kľukatá 6 Bratislava 821 08
   21.04.1992Nové obchodné meno:
   CORINEX PARTNERS s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným