Utwórz fakturę

OPUS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 17.08.2016
Basic information
Nazwa firmy OPUS
PIN 31321755
TIN 2020379658
Numer VAT SK2020379658
Data utworzenia 01 maj 1992
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba OPUS
Skuteckého 23
97401
Banská Bystrica
Financial information
Sprzedaż i dochody 343 678 €
Zysk 107 163 €
Kapitał 742 196 €
Kapitał własny 468 210 €
Dane kontaktowe
E-mail opus@forza.sk
Telefon(y) 0220855141, 0220855122, 0220855140
Telefon(y) kom. 0904700347
Nr(y) faksu 0220855102
Date of updating data: 17.08.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 29,988
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 29,988
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 23,017
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 572,945
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 169,134
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 183,223
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 105,443
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 602,933
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 476,658
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 48,172
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 48,172
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 27,476
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 293,847
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 107,163
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 126,275
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 233
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 126,042
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 72,982
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,022
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 49,038
Date of updating data: 17.08.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 343,678
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 191,679
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 142,945
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,054
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 210,931
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 101,067
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,988
C. Usług (účtová grupa 51) 82,152
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 219
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 242
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) 971
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 23,292
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 132,747
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 148,417
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 23,717
X. Interesu dochód (662) 22,066
XI. Zysk na курсовым różnicy (663) 1,627
XII. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 24
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 3,501
N. Walutowe straty (563) 2,310
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,191
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) 20,216
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 152,963
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 45,800
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 107,163
Date of updating data: 17.08.2016
Date of updating data: 17.08.2016