Utwórz fakturę

MILEX PROGRES - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MILEX PROGRES
PIN 31321852
TIN 2020379680
Numer VAT SK2020379680
Data utworzenia 01 maj 1992
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba MILEX PROGRES
Beňadická 13
85106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 149 513 €
Zysk 2 894 €
Kapitał 159 678 €
Kapitał własny 145 298 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421263531281, +421263531282, +421263531283
Telefon(y) kom. +421905641868
Nr(y) faksu 0263531281
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 162,599
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 162,396
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 17,976
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 17,976
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 33,194
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 33,194
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 33,194
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 23,172
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 23,172
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 23,172
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 88,054
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,036
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 87,018
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 203
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 203
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 162,599
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 148,191
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 431,567
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 431,567
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 48,330
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 48,330
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -334,600
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -334,600
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,894
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 14,408
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 430
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 430
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 385
B.II.1. Prawne rezerwy (451A) 385
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 12,407
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 159
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 159
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 6,990
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,275
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 720
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,114
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,149
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,186
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 1,186
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 149,521
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 149,513
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,100
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 98,413
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 50,000
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 145,602
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 859
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 25,067
D. Usług (účtová grupa 51) 40,326
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 27,859
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 19,384
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 6,460
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,015
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 706
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 636
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 636
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 47,510
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 192
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,447
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 3,911
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 33,261
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 8
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 8
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 8
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 64
O. Walutowe straty (563) 1
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 63
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -56
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 3,855
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 961
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 961
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 2,894
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31321852 TIN: 2020379680 Numer VAT: SK2020379680
 • Zarejestrowana siedziba: MILEX PROGRES, Beňadická 13, 85106, Bratislava
 • Data utworzenia: 01 maj 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  MUDr. Erich Murár, PhD. člen Arménska 10 Bratislava 821 07 28.06.2014
  Ing. Ladislav Murár predseda Bodvianska 17 Bratislava 821 07 28.06.2014
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   01.08.2014Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Erich Murár , PhD. - člen predstavenstva Arménska 10 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 28.06.2014
   Ing. Ladislav Murár - predseda predstavenstva Bodvianska 17 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 28.06.2014
   31.07.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Erich Murár - člen Arménska 10 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 26.06.2009
   Ing. Ladislav Murár - predseda Bodvianska 17 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 26.06.2009
   21.10.2009Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Erich Murár - člen Arménska 10 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 26.06.2009
   Ing. Ladislav Murár - predseda Bodvianska 17 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 26.06.2009
   20.10.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Murár - predseda Bodvianska 17 Bratislava
   MUDr. Erich Murár - člen Arménska 10 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 28.02.2006
   28.04.2006Nové sidlo:
   Beňadická 13 Bratislava 851 06
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj technologických zariadení pre mliekarenský priemysel
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov spojených s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľnosti /realitná činnosť/
   organizovanie kurzov, seminárov, školení a vzdelávacích podujatí
   ekonomické a podnikateľské poradenstvo
   prieskum trhu, verejnej mienky a marketing
   Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Erich Murár - člen Arménska 10 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 28.02.2006
   27.04.2006Zrušené sidlo:
   Ružová dolina 27 Bratislava 824 65
   Zrušeny predmety činnosti:
   marketing
   technologický rozvoj v mliekarenskom priemysle
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Henrich Dillhof - člen Inovecká 10 Nitra
   Ing. Ján Kliský - člen Gallayova 35 Bratislava
   19.04.1999Nový štatutárny orgán:
   Henrich Dillhof - člen Inovecká 10 Nitra
   18.04.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Henrich Dillhof - podpred-seda Inovecká 10 Nitra
   Ing. Alexander Križan - člen Jakubovského 77 Bratislava
   Ing. Jozef Kubíček - člen Cabanova 7 Bratislava
   Jozef Malec - člen Považská 13 Trenčín
   Anton Ondruš - člen 137 Súlovce
   07.05.1997Nový štatutárny orgán:
   Henrich Dillhof - podpred-seda Inovecká 10 Nitra
   Ing. Ján Kliský - člen Gallayova 35 Bratislava
   Ing. Alexander Križan - člen Jakubovského 77 Bratislava
   Ing. Jozef Kubíček - člen Cabanova 7 Bratislava
   Jozef Malec - člen Považská 13 Trenčín
   Ing. Ladislav Murár - predseda Bodvianska 17 Bratislava
   Anton Ondruš - člen 137 Súlovce
   06.05.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Henrich Dillhof - podpred-seda Inovecká 10 Nitra
   Ing. Ján Kliský - člen M. Chúťkovej 35 Bratislava
   Ing. Alexander Križan - člen Jakubovského 77 Bratislava
   Ing. Jozef Kubíček - člen Strachotova 7 Bratislava
   Jozef Malec - člen Považská 13 Trenčín
   Ing. Ladislav Murár - predseda Bodvianska 17 Bratislava
   Anton Ondruš - člen 137 Súlovce
   28.04.1995Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Kubíček - člen Strachotova 7 Bratislava
   Jozef Malec - člen Považská 13 Trenčín
   Anton Ondruš - člen 137 Súlovce
   27.04.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Edita Brunclíková - člen Baumanova 5 Bratislava
   23.04.1992Nové obchodné meno:
   MILEX PROGRES a.s.
   Nové sidlo:
   Ružová dolina 27 Bratislava 824 65
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   inžiniersko-poradenská a obchodná činnosť
   informačný servis pre podniky mliekarenského priemyslu
   vykonávanie laboratórnych skúšok
   marketing
   technologický rozvoj v mliekarenskom priemysle
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Edita Brunclíková - člen Baumanova 5 Bratislava
   Henrich Dillhof - podpred-seda Inovecká 10 Nitra
   Ing. Ján Kliský - člen M. Chúťkovej 35 Bratislava
   Ing. Alexander Križan - člen Jakubovského 77 Bratislava
   Ing. Ladislav Murár - predseda Bodvianska 17 Bratislava