Utwórz fakturę

UNIFA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy UNIFA
PIN 31321925
TIN 2020291350
Numer VAT SK2020291350
Data utworzenia 23 kwiecień 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba UNIFA
Palárikova 25
81104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 21 528 €
Zysk 3 723 €
Kapitał 13 970 €
Kapitał własny -76 516 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0252625281, 0220400403
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 11,167
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 9,841
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 11,167
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -72,793
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,640
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,328
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -84,484
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,723
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 83,960
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 83,660
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 83,293
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 356
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 11
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 300
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 21,528
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 21,528
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 16,202
C. Usług (účtová grupa 51) 16,201
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 5,326
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 5,327
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 553
M. Koszty oprocentowania (562) 1
N. Walutowe straty (563) 386
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 166
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -553
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 4,773
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 1,050
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 3,723
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31321925 TIN: 2020291350 Numer VAT: SK2020291350
 • Zarejestrowana siedziba: UNIFA, Palárikova 25, 81104, Bratislava
 • Data utworzenia: 23 kwiecień 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing.arch. Slavomír Židek 525 Láb 900 67 26.11.2001
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing.arch. Slavomír Židek 6 640 € (100%) 525 Láb 900 67
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   06.08.2009Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Elena Žitňanská Azovská 2 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Elena Žitňanská Azovská 2 Bratislava 821 08
   09.09.2002Nové sidlo:
   Palárikova 25 Bratislava 811 04
   08.09.2002Zrušené sidlo:
   Palárikova 20 Bratislava 811 04
   26.11.2001Nové sidlo:
   Palárikova 20 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing.arch. Slavomír Židek 525 Láb 900 67
   25.11.2001Zrušené sidlo:
   Pri Suchom mlyne 9 Bratislava 811 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing.arch. Slavomír Židek Štefánikova 16 Bratislava
   08.10.1999Nové sidlo:
   Pri Suchom mlyne 9 Bratislava 811 04
   Noví spoločníci:
   Mgr. Elena Žitňanská Azovská 2 Bratislava 821 08
   07.10.1999Zrušené sidlo:
   Štefánikova 16 Bratislava 811 04
   Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Elena Žitňanská Azovská 2 Bratislava
   07.07.1998Noví spoločníci:
   Ing.arch. Slavomír Židek 525 Láb 900 67
   Mgr. Elena Žitňanská Azovská 2 Bratislava
   06.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing.arch. Slavomír Židek Fedinova 10 Bratislava
   Mgr. Elena Žitňanská Azovská 2 Bratislava
   09.01.1997Noví spoločníci:
   Ing.arch. Slavomír Židek Fedinova 10 Bratislava
   Mgr. Elena Žitňanská Azovská 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing.arch. Slavomír Židek Štefánikova 16 Bratislava
   Mgr. Elena Žitňanská Azovská 2 Bratislava 821 08
   08.01.1997Zrušeny spoločníci:
   Marian Bočkay Západný rad 227 Bratislava
   Ing.arch. Zuzana Camvelová Ľubovnianska 14 Bratislava
   Mgr. Eva Kordošová Vŕbova 12 Bratislava
   Ing.arch. Slavomír Židek Fedinova 10 Bratislava
   Mgr. Elena Žitňanská Azovská 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   21.11.1994Noví spoločníci:
   Mgr. Eva Kordošová Vŕbova 12 Bratislava
   Ing.arch. Slavomír Židek Fedinova 10 Bratislava
   Mgr. Elena Žitňanská Azovská 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   20.11.1994Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dagmar Bršiakova Rajčiansjka 26 Bratislava
   Ing.arch. Slavomír Židek Fedinova 10 Bratislava
   Mgr. Elena Žitňanská Azovská 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Marián Bočkay Západný rad 227 Bratislava
   Ing. Dagmar Bršiakova Rajčianska 26 Bratislava
   Ing.arch. Zuzana Cambelová Ľubovnianska 14 Bratislava
   Ing.arch. Slavomír Židek Fedinova 10 Bratislava
   Mgr. Elena Žitňanská Azovská 2 Bratislava
   15.06.1993Noví spoločníci:
   Marian Bočkay Západný rad 227 Bratislava
   Ing. Dagmar Bršiakova Rajčiansjka 26 Bratislava
   Ing.arch. Zuzana Camvelová Ľubovnianska 14 Bratislava
   Ing.arch. Slavomír Židek Fedinova 10 Bratislava
   Mgr. Elena Žitňanská Azovská 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Marián Bočkay Západný rad 227 Bratislava
   Ing.arch. Zuzana Cambelová Ľubovnianska 14 Bratislava
   14.06.1993Zrušeny spoločníci:
   Marian Bočkay Západný rad 227 Bratislava
   Ing. Dagmar Bršiakova Rajčiansjka 26 Bratislava
   Ing.arch. Zuzana Camvelová Ľubovnianska 14 Bratislava
   Ing. Eva Kordošová Vŕbova 12 Bratislava
   akad.arch. Michal Longauer Hviezdoslavova 17 Martin
   Ing.arch. Slavomír Židek Fedinova 10 Bratislava
   Mgr. Elena Žitňanská Azovská 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   akad.arch. Michal Longauer Hviezdoslavova 17 Martin
   21.05.1992Noví spoločníci:
   Marian Bočkay Západný rad 227 Bratislava
   Ing.arch. Zuzana Camvelová Ľubovnianska 14 Bratislava
   Ing. Eva Kordošová Vŕbova 12 Bratislava
   23.04.1992Nové obchodné meno:
   UNIFA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Štefánikova 16 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť - sprostredkovanie, kúpa, predaj vecí hnuteľných a nehnuteľných, vrátane zahranično-obchodnej činnosti podľa platných predpisov
   reklamná činnosť v oblasti všetkých druhov reklamy a propagačných výrobkov
   zastupovanie tuzemských a zahraničných firiem
   architektúra, projektovanie, realizácia a výroba zariadení a vybavení interiérov a exteriérov
   desing, projektovanie, realizácia a výroba hračiek
   Noví spoločníci:
   Ing. Dagmar Bršiakova Rajčiansjka 26 Bratislava
   akad.arch. Michal Longauer Hviezdoslavova 17 Martin
   Ing.arch. Slavomír Židek Fedinova 10 Bratislava
   Mgr. Elena Žitňanská Azovská 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Dagmar Bršiakova Rajčianska 26 Bratislava
   akad.arch. Michal Longauer Hviezdoslavova 17 Martin
   Ing.arch. Slavomír Židek Fedinova 10 Bratislava
   Mgr. Elena Žitňanská Azovská 2 Bratislava