Utwórz fakturę

IstroSystem - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 24.09.2015
Basic information
Nazwa firmy IstroSystem
PIN 31321941
TIN 2020292439
Data utworzenia 23 kwiecień 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba IstroSystem
Na kopci 23
81102
Bratislava
Financial information
Zysk -480 €
Dane kontaktowe
E-mail istrosys@psgnetba.sk
Date of updating data: 24.09.2015
ASSETS 2014
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 0
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -480
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 11,618
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 11,618
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 765
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -12,383
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -480
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 480
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 480
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
Date of updating data: 24.09.2015
Income and expenses 2014
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 0
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 0
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 0
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 480
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -480
Date of updating data: 24.09.2015
Files
4222162.tif
Date of updating data: 24.09.2015