Utwórz fakturę

Dahos - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Dahos
PIN 31322018
TIN 2020363631
Numer VAT SK2020363631
Data utworzenia 01 maj 1992
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba Dahos
Pluhová 49
83103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 36 945 €
Zysk 6 278 €
Kapitał 1 340 751 €
Kapitał własny 1 328 137 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421903716634
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 1,927,515
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 119,564
A.II.1. Gruntów i budynków (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 1,807,951
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 105,148
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 45,911
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 40,162
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 19,075
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 2,032,663
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 2,024,972
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 632,026
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 632,026
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,091,236
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 295,432
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 6,278
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 7,691
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 4,307
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 3,384
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 333
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,751
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,300
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 36,945
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 35,859
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,086
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 28,873
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,898
C. Usług (účtová grupa 51) 9,119
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 4,702
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 6,681
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 4,264
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 209
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 8,072
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 22,842
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 1
X. Interesu dochód (662) 1
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 84
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 84
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -83
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 7,989
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 1,711
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 6,278
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31322018 TIN: 2020363631 Numer VAT: SK2020363631
 • Zarejestrowana siedziba: Dahos, Pluhová 49, 83103, Bratislava
 • Data utworzenia: 01 maj 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Gábor Buza predseda Robotnícka 18 Bratislava 831 03 01.05.1992
  Miriam Buzová člen Robotnícka 18 Bratislava 831 03 24.08.2004
  Jozef Kalivoda člen Ožvoldíkova 4 Bratislava 841 02 18.04.2007
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   28.04.2007Nový štatutárny orgán:
   Jozef Kalivoda - člen Ožvoldíkova 4 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 18.04.2007
   27.04.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Karol Kocmunda - člen Ožvoldíkova 4 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 26.02.2004
   15.09.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Gábor Buza - predseda Robotnícka 18 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 01.05.1992
   Miriam Buzová - člen Robotnícka 18 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 24.08.2004
   14.09.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Gábor Buza Robotnícka 18 Bratislava 831 03
   Ing. Ľubomír Vávra M.C. Sklodowskej 21 Bratislava
   16.03.2004Nové sidlo:
   Pluhová 49 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Karol Kocmunda - člen Ožvoldíkova 4 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 26.02.2004
   15.03.2004Zrušené sidlo:
   Nevädzova 8 Bratislava 821 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ivan Ostrihoň Hlaváčikova 43 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 20.11.2002 Skončenie funkcie: 26.02.2004
   06.03.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Ostrihoň Hlaváčikova 43 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 20.11.2002 Skončenie funkcie: 26.02.2004
   05.03.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Ľuboš Valach Vysoká 4 Bratislava 811 06
   20.10.1997Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Gábor Buza Robotnícka 18 Bratislava 831 03
   JUDr. Ľuboš Valach Vysoká 4 Bratislava 811 06
   Ing. Ľubomír Vávra M.C. Sklodowskej 21 Bratislava
   19.10.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Gábor Buza - predseda Robotnícka 18 Bratislava
   Ing. Karol Kocmunda - podpredseda Ožvoldíkova 4 Bratislava
   Mgr. Ján Niščák , CSc. - člen Beňadická 11 Bratislava
   06.11.1995Nový štatutárny orgán:
   Ing. Gábor Buza - predseda Robotnícka 18 Bratislava
   Ing. Karol Kocmunda - podpredseda Ožvoldíkova 4 Bratislava
   Mgr. Ján Niščák , CSc. - člen Beňadická 11 Bratislava
   05.11.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Gábor Buza - predseda Robotnícka 18 Bratislava
   Ing. Karol Kocmunda - podpredseda Ožvoldíkova 4 Bratislava
   Mgr. Ján Niščák , CSc. - člen Beňadická 11 Bratislava
   28.04.1993Nové predmety činnosti:
   ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach včítane prevádzkovanie pohostinských činností v týchto zariadeniach
   prenájom nebytových priestorov spojený s doplnkovými službami - správa budov
   pohostinská činnosť
   27.04.1993Zrušeny predmety činnosti:
   ubytovacie a stravovacie služby
   22.04.1992Nové obchodné meno:
   Dahos a. s.
   Nové sidlo:
   Nevädzova 8 Bratislava 821 01
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   ubytovacie a stravovacie služby
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Gábor Buza - predseda Robotnícka 18 Bratislava
   Ing. Karol Kocmunda - podpredseda Ožvoldíkova 4 Bratislava
   Mgr. Ján Niščák , CSc. - člen Beňadická 11 Bratislava