Utwórz fakturę

ŽELING - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ŽELING
PIN 31322077
TIN 2020408577
Data utworzenia 01 maj 1992
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba ŽELING
Panenská 7
81103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 17 186 €
Zysk -14 020 €
Kapitał 1 126 311 €
Kapitał własny 1 110 061 €
Dane kontaktowe
E-mail anja4@post.sk
Telefon(y) 0902188801
Telefon(y) kom. 0902188801
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 953,686
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 146,087
4. Utrata wartości nabytych aktywów (+/- 097 ) - /+/- 098/ 143,899
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 1,241
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 947
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 1,099,773
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 1,096,041
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 878,738
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 878,738
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 35,785
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 195,538
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -14,020
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 3,732
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 2,549
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 41
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 1,841
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 667
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,183
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 17,186
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 4,862
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 12,324
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 30,478
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 303
C. Usług (účtová grupa 51) 5,839
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 24,001
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 37
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 298
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -13,292
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -1,280
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 248
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 248
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -248
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -13,540
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 480
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -14,020
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31322077 TIN: 2020408577
 • Zarejestrowana siedziba: ŽELING, Panenská 7, 81103, Bratislava
 • Data utworzenia: 01 maj 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Pavel Krajčík podpredseda Pri Suchom mlyne 90 Bratislava 26.05.1999
  JUDr. Jozef Theis predseda Chrobákova 1/A Bratislava 841 02 05.12.2011
  Ing. Samuel Theis člen Matejkova 30 Bratislava 841 05 05.12.2011
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   25.02.2012Nové sidlo:
   Panenská 7 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Jozef Theis - predseda Chrobákova 1/A Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 05.12.2011
   Ing. Samuel Theis - člen Matejkova 30 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 05.12.2011
   24.02.2012Zrušené sidlo:
   Panenská 7 Bratislava 812 88
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marián Somorovský - predseda predstavenstva Znievska 40 Bratislava Vznik funkcie: 26.05.1999
   JUDr. Marián Ševčík , CSc. - člen predstavenstva Nezábudkova 21 Bratislava Vznik funkcie: 26.05.1999
   20.01.2003Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Pavel Krajčík - podpredseda predstavenstva Pri Suchom mlyne 90 Bratislava Vznik funkcie: 26.05.1999
   Ing. Marián Somorovský - predseda predstavenstva Znievska 40 Bratislava Vznik funkcie: 26.05.1999
   JUDr. Marián Ševčík , CSc. - člen predstavenstva Nezábudkova 21 Bratislava Vznik funkcie: 26.05.1999
   19.01.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Pavel Krajčík Pri Suchom Mlyne 90 Bratislava
   Ing. Marián Somorovský Znievska 40 Bratislava
   JUDr. Marián Ševčík , CSc. Nezábudkova 21 Bratislava
   06.04.2000Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Krajčík Pri Suchom Mlyne 90 Bratislava
   05.04.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Krajčík Pri Suchom Mlyne 90 Bratislava
   16.09.1999Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Krajčík Pri Suchom Mlyne 90 Bratislava
   Ing. Marián Somorovský Znievska 40 Bratislava
   JUDr. Marián Ševčík , CSc. Nezábudkova 21 Bratislava
   15.09.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Anna Janíková Vlastenecké nám. 8 Bratislava
   Ing. Vladimír Kavický Lány 291/25 Partizánske - Veľké Bielice
   JUDr. Jozef Vlčák Na pasekách 20 Bratislava
   03.10.1997Nové predmety činnosti:
   projektovanie, riadenie a vyhodnocovanie úloh inžiniersko-geologického prieskumu a prieskumu geologických činiteľov životného prostredia. Vykonávanie vrtných a vzorkovacích prác pre uvedené účely
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   vykonávanie vodohospodárskych stavieb
   02.10.1997Zrušeny predmety činnosti:
   projektovanie, riadenie a vyhodnocovanie úloh inžiniersko-geologického prieskumu a prieskumu geologických činiteľov životného prostredia
   stravovanie závodné a verejné
   pohostinské a ubytovacie služby
   18.12.1995Nové predmety činnosti:
   projektovanie, riadenie a vyhodnocovanie úloh inžiniersko-geologického prieskumu a prieskumu geologických činiteľov životného prostredia
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Anna Janíková Vlastenecké nám. 8 Bratislava
   Ing. Vladimír Kavický Lány 291/25 Partizánske - Veľké Bielice
   JUDr. Jozef Vlčák Na pasekách 20 Bratislava
   17.12.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Prof. Ing. Vladimír Čop , DrSc. Kuzmányho 6 Prešov
   Ing. Vladimír Gašpar Jurkovičova 7 Prešov
   Ing. Vladimír Horváth Šaštínska 29 Bratislava
   Ing. Ján Artúr Oberhauser , CSc. Astrova 50 Bratislava
   JUDr. Jozef Theis Chrobákova 1/a Bratislava
   Ing. Daniel Veselský Zálužická 5 Bratislava
   09.03.1995Nové predmety činnosti:
   prenájom nebytových priestorov
   prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá
   verejná cestná nákladná doprava
   organizačné zabezpečenie výuky cudzích jazykov
   stravovanie závodné a verejné
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Prof. Ing. Vladimír Čop , DrSc. Kuzmányho 6 Prešov
   Ing. Vladimír Gašpar Jurkovičova 7 Prešov
   Ing. Vladimír Horváth Šaštínska 29 Bratislava
   Ing. Ján Artúr Oberhauser , CSc. Astrova 50 Bratislava
   JUDr. Jozef Theis Chrobákova 1/a Bratislava
   Ing. Daniel Veselský Zálužická 5 Bratislava
   08.03.1995Zrušeny predmety činnosti:
   vyučovanie v odbore cudzích jazykov
   cestovná motorová doprava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Jozef Cajgovič , CSc. Sabinovská 26 Prešov
   Ing. Anna Janíková Vlastenecké nám. 8 Bratislava
   Ing. Vladimír Kavický Partizánska 796 Galanta
   Ing. Jaroslav Lehotský Krasnohorská 12 Bratislava
   Ing. Daniel Veselský Zálužická 5 Bratislava
   28.04.1994Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   18.01.1994Nové predmety činnosti:
   údržba a oprava motorových vozidiel
   pohostinské a ubytovacie služby
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Jozef Cajgovič , CSc. Sabinovská 26 Prešov
   Ing. Jaroslav Lehotský Krasnohorská 12 Bratislava
   Ing. Daniel Veselský Zálužická 5 Bratislava
   17.01.1994Zrušeny predmety činnosti:
   obchodno-sprostredkovateľská činnosť
   činnosť spracovateľov projektov pre ČSD
   zahranično-obchodná činnosť
   oprava motorových vozidiel
   ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach
   reštauračná činnosť
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ladislav Dimun Uhrova 1 Bratislava
   25.02.1993Nové predmety činnosti:
   požičiavanie motorových vozidiel
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Dimun Uhrova 1 Bratislava
   24.02.1993Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Igor Klesniak Ľjublanská 2 Žilina
   24.04.1992Nové obchodné meno:
   ŽELING a.s.
   Nové sidlo:
   Panenská 7 Bratislava 812 88
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   vykonávanie dopravných stavieb
   vykonávanie inžinierskych stavieb
   vykonávanie priemyselných stavieb
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software
   činnosť účtovných poradcov
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   vnútroštátne zasielateľstvo
   činnosť dodávateľská, investorská a koordinačná
   poradenské služby v oblasti dopravy a investičnej výstavby
   obchodno-sprostredkovateľská činnosť
   činnosť spracovateľov projektov pre ČSD
   zahranično-obchodná činnosť
   oprava motorových vozidiel
   vyučovanie v odbore cudzích jazykov
   ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach
   reštauračná činnosť
   cestovná motorová doprava
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Anna Janíková Vlastenecké nám. 8 Bratislava
   Ing. Vladimír Kavický Partizánska 796 Galanta
   Ing. Igor Klesniak Ľjublanská 2 Žilina