Utwórz fakturę

AGROMONT BRATISLAVA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy AGROMONT BRATISLAVA
PIN 31322107
TIN 2020369351
Numer VAT SK2020369351
Data utworzenia 01 maj 1992
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba AGROMONT BRATISLAVA
Stará Vajnorská 6
83262
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 379 186 €
Zysk -3 322 €
Kapitał 756 428 €
Kapitał własny 642 764 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0244257495, 0244259495
Telefon(y) kom. +421905299730, 0905299730, 0905638449
Nr(y) faksu 0244257548
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 507,334
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 457,834
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 88,735
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 249,152
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 88,849
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 17,267
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 35,573
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 756,486
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 639,442
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 743,244
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 743,244
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -100,480
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -3,322
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 117,044
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 71,014
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 36,117
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 12,177
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,224
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 19,496
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 7,723
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 38,307
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 379,186
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 366,125
III. Zmiana zapasów własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 12,751
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 310
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 378,603
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 113,875
C. Usług (účtová grupa 51) 125,200
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 101,193
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 9,126
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 24,856
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,353
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 583
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 139,801
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 1,962
X. Interesu dochód (662) 6
XI. Zysk na курсовым różnicy (663) 1,956
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 4,723
M. Koszty oprocentowania (562) 1,809
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,914
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -2,761
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -2,178
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 1,144
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -3,322
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015