Utwórz fakturę

J M B - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy J M B
PIN 31322263
TIN 2020345173
Numer VAT SK2020345173
Data utworzenia 21 kwiecień 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba J M B
Donnerova 13
84105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 262 023 €
Zysk -5 167 €
Kapitał 95 779 €
Kapitał własny -42 185 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0243426629
Telefon(y) kom. +421903718776
Nr(y) faksu 0243426629
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 85,540
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 39,010
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,807
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 1,807
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 37,203
9. Rachunków w bankach tymczasowej obowiązki dłużej niż jeden rok (22XA) 37,203
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 43,175
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 3,335
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ 3,335
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 36,760
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 20,871
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 20,871
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 15,889
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,035
6. Ubezpieczenia społecznego (336) - /391A/ 1,032
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 2,045
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,945
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 100
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 3,355
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 3,355
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 85,540
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -47,353
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 498
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 498
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 1,316
A.V.1. Ustawowe fundusze (423, 42X) 1,316
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -50,640
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 24,857
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -75,497
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -5,167
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 132,893
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) -10,234
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 4,060
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) -14,294
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 143,127
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 26,236
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 26,236
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 105,067
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 5,423
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,095
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,306
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 262,326
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 262,023
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 261,804
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 219
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 266,476
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 72,286
D. Usług (účtová grupa 51) 99,547
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 87,534
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 59,813
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 19,644
4. Koszty społeczne (527, 528) 8,077
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,601
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 2,537
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 2,537
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,971
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -4,453
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 89,971
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 304
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 302
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,018
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,018
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -714
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -5,167
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -5,167
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31322263 TIN: 2020345173 Numer VAT: SK2020345173
 • Zarejestrowana siedziba: J M B, Donnerova 13, 84105, Bratislava
 • Data utworzenia: 21 kwiecień 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Marián Baran Kutlíkova 5 Bratislava 21.04.1992
  Ing. Blahoslav Baran Alexyho 9 Bratislava 21.04.1992
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Marián Baran 3 320 € (50%) Kutlíkova 5 Bratislava
  Ing. Blahoslav Baran 3 320 € (50%) Alexyho 9 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   28.11.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Baran Kutlíkova 5 Bratislava Vznik funkcie: 21.04.1992
   Ing. Blahoslav Baran Alexyho 9 Bratislava Vznik funkcie: 21.04.1992
   27.11.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Blahoslav Baran Alexyho 9 Bratislava
   Ing. Marián Baran Kutlíkova 5 Bratislava
   27.08.1999Noví spoločníci:
   Ing. Marián Baran Kutlíkova 5 Bratislava
   Ing. Blahoslav Baran Alexyho 9 Bratislava
   26.08.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Blahoslav Baran Alexyho 9 Bratislava
   Ing. Marián Baran Kutlíkova 5 Bratislava
   02.06.1993Noví spoločníci:
   Ing. Blahoslav Baran Alexyho 9 Bratislava
   Ing. Marián Baran Kutlíkova 5 Bratislava
   01.06.1993Zrušeny spoločníci:
   Ing. Blahoslav Baran Alexyho 9 Bratislava
   Ing. Jozef Baran Bajzova 6 Bratislava
   Ing. Marián Baran Kutlíkova 5 Bratislava
   Ing. Štefan Baran Donnerova 13 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Baran Bajzova 6 Bratislava
   Ing. Štefan Baran Donnerova 13 Bratislava
   21.04.1992Nové obchodné meno:
   J M B spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Donnerova 13 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výkonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   vykonávanie inžinierskych stavieb /vrátane technickej vybavenosti sídliskových celkov/
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj /obchod s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno vykonávať len s tým povolením/
   konzultačno-poradenské, školiteľské, manažérske a sprostredkovateľské služby v obla- sti stavebníctva
   sprostredkovanie a realizácia kúpy a predaja nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ing. Blahoslav Baran Alexyho 9 Bratislava
   Ing. Jozef Baran Bajzova 6 Bratislava
   Ing. Marián Baran Kutlíkova 5 Bratislava
   Ing. Štefan Baran Donnerova 13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Blahoslav Baran Alexyho 9 Bratislava
   Ing. Jozef Baran Bajzova 6 Bratislava
   Ing. Marián Baran Kutlíkova 5 Bratislava
   Ing. Štefan Baran Donnerova 13 Bratislava