Utwórz fakturę

AQUA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 28.10.2015
Basic information
Nazwa firmy AQUA
PIN 31322280
TIN 2020316650
Numer VAT SK2020316650
Data utworzenia 01 maj 1992
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba AQUA
Sabinovská 10
82102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 270 901 €
Zysk 9 130 €
Kapitał 1 009 772 €
Kapitał własny 829 941 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421243191346, +421243330075
Telefon(y) kom. +421905962687
Date of updating data: 28.10.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 976,932
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 922,246
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 922,246
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 165,356
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 743,650
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 1,589
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 11,651
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 54,537
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 393
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 393
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 32,918
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 32,918
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 32,918
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 21,226
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 4,872
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 16,354
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 149
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 16
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 133
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 976,932
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 826,839
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 502,894
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 502,894
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 8,226
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 56,370
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 56,370
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 250,219
2. Inne fundusze (427, 42X) 250,219
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 9,130
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 150,093
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 102,026
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 99,658
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,368
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 22,762
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 4,505
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,505
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 7,336
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 4,548
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,423
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 950
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 5,849
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 5,849
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 19,456
Date of updating data: 28.10.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 270,695
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 270,901
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 2,388
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 268,307
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 206
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 259,236
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,544
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 45,358
D. Usług (účtová grupa 51) 35,219
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 126,202
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 90,503
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 30,652
4. Koszty społeczne (527, 528) 5,047
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 10,514
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 32,739
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 32,739
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 617
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,043
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 11,665
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 188,574
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 20
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 20
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 20
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,592
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,083
2. Pozostałe koszty (562A) 1,083
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 509
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,572
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 10,093
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 963
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 963
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 9,130
Date of updating data: 28.10.2015
Date of updating data: 28.10.2015