Utwórz fakturę

POLYMEA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 30.06.2016
Basic information
Nazwa firmy POLYMEA
PIN 31322379
TIN 2020318707
Numer VAT SK2020318707
Data utworzenia 01 maj 1992
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba POLYMEA
Priemyselná 6
82109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 110 226 €
Zysk 44 191 €
Kapitał 281 436 €
Kapitał własny 163 183 €
Dane kontaktowe
E-mail webmaster@harvard.sk
Telefon(y) 0253414888, 0258246207
Date of updating data: 30.06.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 212,183
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 101,376
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 10,014
A.II.1. Gruntów i budynków (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 110,807
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 109,528
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 31,989
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 51,273
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 21,233
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 321,711
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 266,224
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 155,580
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 155,580
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 17,041
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 49,412
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 44,191
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 55,487
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 820
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 53,807
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 43,878
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 9,410
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 519
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 860
Date of updating data: 30.06.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 110,226
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 108,627
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,599
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 56,479
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 84
C. Usług (účtová grupa 51) 48,496
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,234
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 8,090
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) -1,794
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 369
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 53,747
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 60,047
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 102
X. Interesu dochód (662) 102
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 380
M. Koszty oprocentowania (562) 287
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 93
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -278
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 53,469
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 9,278
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 44,191
Date of updating data: 30.06.2016
Date of updating data: 30.06.2016