Utwórz fakturę

Pro LINEA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 30.12.2016
Basic information
Nazwa firmy Pro LINEA
Stan Zniszczono
PIN 31322697
TIN 2020314571
Numer VAT SK2020314571
Data utworzenia 01 maj 1992
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba Pro LINEA
Zadunajská 8
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 109 961 €
Zysk 50 121 €
Dane kontaktowe
E-mail prolinea@prolinea.sk
Telefon(y) 0263453761, 0263453764
Telefon(y) kom. 0904987941
Nr(y) faksu 0263453785
Date of updating data: 30.12.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 3,148
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 3,148
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 3,148
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 25
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 3,123
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 3,148
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -3,849
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 65,857
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 65,857
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -119,827
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -119,827
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 50,121
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,997
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 6,997
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,997
Date of updating data: 30.12.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 107,182
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 109,961
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 90,600
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 19,361
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 52,271
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 2,151
D. Usług (účtová grupa 51) 17,812
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 11,423
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 7,204
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 2,979
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,240
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 650
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 19,469
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 766
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 57,690
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -19,963
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 4
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 577
M. Straty z tytułu utraty wartości aktywów finansowych (+/-) (565) -1,273
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,850
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -572
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 57,118
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 6,997
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 6,997
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 50,121
Date of updating data: 30.12.2016
 • PIN :31322697 TIN: 2020314571 Numer VAT: SK2020314571
 • Zarejestrowana siedziba: Pro LINEA, Zadunajská 8, 85101, Bratislava
 • Data utworzenia: 01 maj 1992
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   28.12.2016Zrušené obchodné meno:
   Pro LINEA a. s. v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Zadunajská 8 Bratislava 851 01
   10.09.2014Nové obchodné meno:
   Pro LINEA a. s. v likvidácii
   22.10.2000Nové sidlo:
   Zadunajská 8 Bratislava 851 01
   17.04.1992Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť