Utwórz fakturę

SLOVAK SENIORS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy SLOVAK SENIORS
PIN 31322921
TIN 2020310193
Data utworzenia 01 maj 1992
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba SLOVAK SENIORS
Drieňová 34
82102
Bratislava
Financial information
Kapitał 39 668 €
Kapitał własny 8 835 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 6,474
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 6,474
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 6,474
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) -14,847
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ -14,847
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 100
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 21,221
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 6,474
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,835
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 118,004
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 118,004
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 2,821
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 2,821
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 17,062
2. Inne fundusze (427, 42X) 17,062
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -129,052
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -129,052
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 -2,361
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) -2,472
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 7,900
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,900
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 3,423
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3,811
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 674
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -18,280
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 33
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 33
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 76
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4271608.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31322921 TIN: 2020310193
 • Zarejestrowana siedziba: SLOVAK SENIORS, Drieňová 34, 82102, Bratislava
 • Data utworzenia: 01 maj 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Eva Demová predseda V záhradách 6 Bratislava 08.09.2000
  Viktor Tomek člen Martinengova 4 Bratislava 811 02 22.12.2004
  JUDr. Ivan Zubaľ V záhradách 6 Bratislava 08.09.2000
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   26.01.2005Nové obchodné meno:
   SLOVAK SENIORS a.s.
   Nové sidlo:
   Drieňová 34 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   Viktor Tomek - člen predstavenstva Martinengova 4 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 22.12.2004
   25.01.2005Zrušené obchodné meno:
   Ústav racionalizácie v stavebníctve, a.s.
   Zrušené sidlo:
   Svoradova 7-9 Bratislava 811 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Šebo SNP 16 Modra
   08.09.2000Nový štatutárny orgán:
   Ing. Eva Demová - predseda predstavenstva V záhradách 6 Bratislava
   JUDr. Ivan Zubaľ V záhradách 6 Bratislava
   Ing. Peter Šebo SNP 16 Modra
   07.09.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Kakalík - predseda Gen. Svobodu 15 Pezinok
   Ing. Ivan Zubaľ Okružná 9 Levice
   JUDr. Ivan Zubaľ V záhradách 6 Bratislava
   27.11.1998Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Ivan Zubaľ V záhradách 6 Bratislava
   26.11.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Ivan Zubaľ - podpredseda V záhradách 6 Bratislava
   29.06.1998Nové predmety činnosti:
   faktoring, forfaiting
   leasingová činnosť
   sprostredkovateľská činnosť
   obstarávateľské služby spojené so správou nehnuteľností
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Ivan Zubaľ - podpredseda V záhradách 6 Bratislava
   28.06.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Ivan Zubaľ Pod Urbanom 33 Levice
   10.06.1996Nové sidlo:
   Svoradova 7-9 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Kakalík - predseda Gen. Svobodu 15 Pezinok
   Ing. Ivan Zubaľ Okružná 9 Levice
   JUDr. Ivan Zubaľ Pod Urbanom 33 Levice
   09.06.1996Zrušené sidlo:
   Drieňová 34 Bratislava 821 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Kakalík - predseda G. Svobodu 15 Pezinok
   Ing. Anton Križalkovič - podpredseda Školská 268 Rovinka
   Ing. Štefan Novák - člen Za hradbami 5 Pezinok
   09.06.1995Nové predmety činnosti:
   výkon archívnej činnosti
   vykonávanie dražieb mimo výkonu rozhodnutia
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Novák - člen Za hradbami 5 Pezinok
   08.06.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Eva Jányová - člen Rozvodná 15 Bratislava
   27.04.1993Nový štatutárny orgán:
   Eva Jányová - člen Rozvodná 15 Bratislava
   Ing. Milan Kakalík - predseda G. Svobodu 15 Pezinok
   Ing. Anton Križalkovič - podpredseda Školská 268 Rovinka
   26.04.1993Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Bafia - člen Uhrovecká 2 Bratislava
   Ing. Milan Fungáč - predseda Osloboditeľská 16 Bratislava
   Ján Lovás - podpredseda Ožvoldíkova 4 Bratislava
   18.01.1993Nové sidlo:
   Drieňová 34 Bratislava 821 02
   17.01.1993Zrušené sidlo:
   Miletičova 1 Bratislava 821 08
   29.04.1992Nové obchodné meno:
   Ústav racionalizácie v stavebníctve, a.s.
   Nové sidlo:
   Miletičova 1 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   inžiniersko-poradenská činnosť
   nákup a predaj nehnuteľností
   vydavateľská činnosť - neperiodická tlač, -obchodná činnosť v oblasti stavebníctva
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Peter Bafia - člen Uhrovecká 2 Bratislava
   Ing. Milan Fungáč - predseda Osloboditeľská 16 Bratislava
   Ján Lovás - podpredseda Ožvoldíkova 4 Bratislava