Utwórz fakturę

JAMI SERVIS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 18.12.2015
Basic information
Nazwa firmy JAMI SERVIS
PIN 31323162
TIN 2020300887
Numer VAT SK2020300887
Data utworzenia 05 maj 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba JAMI SERVIS
Mierová 129
82105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 305 559 €
Zysk 10 360 €
Kapitał 131 077 €
Kapitał własny 98 752 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421911960105, +421903428018, +421903355366
Date of updating data: 18.12.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 2,039
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 2,039
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 2,039
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 180,860
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 78,827
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 273
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 77,831
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 182,899
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 109,112
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,640
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 28,295
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,687
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 62,130
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 10,360
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 73,787
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 18
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 70,569
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 60,801
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 7,326
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,442
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 3,200
Date of updating data: 18.12.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 305,559
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 87,860
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 213,637
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,062
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 291,696
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 69,443
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 90,585
C. Usług (účtová grupa 51) 46,077
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 79,978
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 603
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 3,547
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,463
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 13,863
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 95,392
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 5
X. Interesu dochód (662) 5
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 547
M. Koszty oprocentowania (562) 27
N. Walutowe straty (563) 58
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 462
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -542
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 13,321
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 2,961
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 10,360
Date of updating data: 18.12.2015
Date of updating data: 18.12.2015