Utwórz fakturę

SVING GASTRO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy SVING GASTRO
PIN 31323375
TIN 2020430731
Numer VAT SK2020430731
Data utworzenia 04 maj 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SVING GASTRO
Turbínová 1
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 973 268 €
Zysk 11 763 €
Kapitał 685 896 €
Kapitał własny 57 396 €
Dane kontaktowe
E-mail svinggastro@svinggastro.sk
witryna internetowa http://www.svinggastro.sk
Telefon(y) +421244453178, +421244453181, +421244453204
Nr(y) faksu 0244453204
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 715,990
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 477,256
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 477,256
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 177,570
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 251,928
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 47,758
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 237,473
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 189,432
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 96
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 189,336
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 40,121
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 39,983
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 39,983
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 20
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 118
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 7,920
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,409
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 6,511
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,261
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,261
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 715,990
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 64,640
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 6,558
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 6,558
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 39,680
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 40,836
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -1,156
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 11,763
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 651,350
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 26,200
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,133
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 24,067
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 183,863
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 308,045
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 238,183
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 238,183
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 17,535
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 6,780
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 31,991
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 13,556
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 565
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 565
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 49,320
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 83,357
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 966,529
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 973,268
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 943,867
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 22,500
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 2,500
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,401
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 936,722
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 686,400
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 12,688
D. Usług (účtová grupa 51) 87,271
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 100,535
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 80,615
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 16,902
4. Koszty społeczne (527, 528) 3,018
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 7,108
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 23,946
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 23,946
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 7,575
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -634
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11,833
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 36,546
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 180,008
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 162
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 162
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 19,052
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 13,217
2. Pozostałe koszty (562A) 13,217
O. Walutowe straty (563) 1,245
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 4,590
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -18,890
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 17,656
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 5,893
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 5,893
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 11,763
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31323375 TIN: 2020430731 Numer VAT: SK2020430731
 • Zarejestrowana siedziba: SVING GASTRO, Turbínová 1, 83104, Bratislava
 • Data utworzenia: 04 maj 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Drahoslava Ladičová Jeséniova 13A Bratislava 23.07.1996
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Drahoslava Ladičová 4 149 € (62.5%) Jeséniova 13A Bratislava
  Ing. Roman Ladič 2 490 € (37.5%) Bratislava 831 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   21.04.2011Zrušeny spoločníci:
   Peter Gálfy Lietavská 3 Bratislava
   10.10.2003Nové obchodné meno:
   SVING GASTRO, spol. s r.o.
   09.10.2003Zrušené obchodné meno:
   SVING SLOVAKIA, spol. s r.o.
   07.06.2002Noví spoločníci:
   Drahoslava Ladičová Jeséniova 13A Bratislava 831 01
   Ing. Roman Ladič Jeséniova 13/A Bratislava 831 01
   Peter Gálfy Lietavská 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   06.06.2002Zrušeny spoločníci:
   Peter Gálfy Lietavská 3 Bratislava
   Ing. Roman Ladič Jeséniova 13/A Bratislava
   Drahoslava Ladičová Jeséniova 13A Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Gálfy Lietavská 3 Bratislava
   Ing. Roman Ladič Jeséniova 13/A Bratislava
   06.12.2000Nové predmety činnosti:
   Prenájom spotrebného tovaru
   Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   21.07.1998Noví spoločníci:
   Peter Gálfy Lietavská 3 Bratislava
   Ing. Roman Ladič Jeséniova 13/A Bratislava
   Drahoslava Ladičová Jeséniova 13A Bratislava
   20.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Peter Gálfy Lietavská 3 Bratislava
   Ing. Roman Ladič Jeséniova 13/A Bratislava
   Drahoslava Ladičová Jeséniova 13A Bratislava
   23.07.1996Nové sidlo:
   Turbínová 1 Bratislava 831 04
   Noví spoločníci:
   Peter Gálfy Lietavská 3 Bratislava
   Ing. Roman Ladič Jeséniova 13/A Bratislava
   Drahoslava Ladičová Jeséniova 13A Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Drahoslava Ladičová Jeséniova 13A Bratislava
   Peter Gálfy Lietavská 3 Bratislava
   Ing. Roman Ladič Jeséniova 13/A Bratislava
   22.07.1996Zrušené sidlo:
   Sliezska 9 Bratislava 831 03
   Zrušeny spoločníci:
   GAMALOX spol. s r.o. Sliezska 9 Bratislava
   Ing. Zdeněk Krchov Famfulíkova 13 Praha Česká republika
   Ing. Jiří Svoboda Horka 103 Mukařov - Žernovka Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Anton Martinec - riaditeľ spoločnosti Nám. Hraničiarov 2 Bratislava 851 03
   15.02.1995Noví spoločníci:
   GAMALOX spol. s r.o. Sliezska 9 Bratislava
   14.02.1995Zrušeny spoločníci:
   Firma TWIST SHOPS spol. s r.o., Sliezska 9 Bratislava 831 03
   08.06.1993Nové obchodné meno:
   SVING SLOVAKIA, spol. s r.o.
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Anton Martinec - riaditeľ spoločnosti Nám. Hraničiarov 2 Bratislava 851 03
   07.06.1993Zrušené obchodné meno:
   TWIST SHOPS & SVING, spol. s r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Zdeněk Krchov
   Ing. Tibor Liška
   Anton Martinec
   Ing. Jiří Svoboda
   04.05.1992Nové obchodné meno:
   TWIST SHOPS & SVING, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Sliezska 9 Bratislava 831 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov. (Na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením.)
   Noví spoločníci:
   Firma TWIST SHOPS spol. s r.o., Sliezska 9 Bratislava 831 03
   Ing. Zdeněk Krchov Famfulíkova 13 Praha Česká republika
   Ing. Jiří Svoboda Horka 103 Mukařov - Žernovka Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Zdeněk Krchov
   Ing. Tibor Liška
   Anton Martinec
   Ing. Jiří Svoboda