Utwórz fakturę

COMUNITY - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy COMUNITY
PIN 31323421
TIN 2020318740
Numer VAT SK2020318740
Data utworzenia 06 maj 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba COMUNITY
Ružinovská 5
82101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 456 200 €
Zysk 18 164 €
Kapitał 92 257 €
Kapitał własny 54 595 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0253415191
Nr(y) faksu 0253416635
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 88,233
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 16,801
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 16,801
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 16,801
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 71,121
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 36,748
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 35,945
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 35,945
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 803
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 34,373
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 560
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 33,813
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 311
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 311
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 88,233
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 72,759
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 20,912
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 20,912
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 2,091
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 2,091
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 31,592
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 158,736
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -127,144
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 18,164
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 15,474
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 3,341
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 3,341
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 12,133
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 6,646
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,646
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,100
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 649
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,738
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 452,645
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 456,200
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 42,215
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 410,430
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,555
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 432,442
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 27,939
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 26,504
D. Usług (účtová grupa 51) 348,963
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 22,816
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 16,079
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 5,659
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,078
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 353
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 5,853
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 5,853
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 23,758
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 49,239
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 87
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 4
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 4
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 83
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 391
O. Walutowe straty (563) 26
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 365
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -304
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 23,454
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 5,290
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 5,290
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 18,164
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31323421 TIN: 2020318740 Numer VAT: SK2020318740
 • Zarejestrowana siedziba: COMUNITY, Ružinovská 5, 82101, Bratislava
 • Data utworzenia: 06 maj 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Ivan Čičák Ružinovská 5/5865 Bratislava 821 01 06.05.1992
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Ivan Čičák 10 655 € (51%) Ružinovská 5/5865 Bratislava 821 01
  Richard Gutta 10 257 € (49%) Bratislava 841 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   13.10.2009Nové sidlo:
   Ružinovská 5 Bratislava 821 01
   12.10.2009Zrušené sidlo:
   Mlynské Nivy 61 Bratislava 821 09
   13.01.2007Nové predmety činnosti:
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   marketing, prieskum trhu a verejnej mienky
   technicko - organizačné zabezpečenie kurzov, seminárov a školení v rozsahu voľnej živnosti
   organizačné a technické zabezpečenie spoločenských, športových a kultúrnych podujatí v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Richard Gutta Bagarova 30 Bratislava 841 01
   12.01.2007Zrušeny spoločníci:
   Andrej Csino Vysoká 4 Bratislava 811 06
   11.08.2005Nové predmety činnosti:
   nákup tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaja tovaru, vrátane poskytovania obchodných služieb
   propagačné a reklamné služby vrátane výroby reklamných predmetov
   poradenská činnosť v nákupe a predaji tovarov
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Čičák Ružinovská 5/5865 Bratislava 821 01
   Andrej Csino Vysoká 4 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Čičák Ružinovská 5/5865 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 06.05.1992
   10.08.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Čičák Turčianska 46 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Čičák Turčianska 46 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 06.05.1992
   05.02.2005Nové obchodné meno:
   COMUNITY, spol. s r.o.
   04.02.2005Zrušené obchodné meno:
   MAXUM, spol. s r.o.
   27.10.2004Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Čičák Turčianska 46 Bratislava
   26.10.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Čičák Turčianska 46 Bratislava
   Ivan Jurík Ďatelinová 1 Bratislava
   Ing. Ján Valter Lenardova 2 Bratislava
   17.03.2004Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Čičák Turčianska 46 Bratislava
   Ivan Jurík Ďatelinová 1 Bratislava
   Ing. Ján Valter Lenardova 2 Bratislava
   16.03.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Čičák Turčianska 46 Bratislava
   Ivan Jurík Ďatelinová 1 Bratislava
   Ing. Peter Malgot Kalinčiakova 5 Bratislava
   Ing. Ján Valter Lenardova 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Malgot Kalinčiakova 5 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 06.05.1992 Skončenie funkcie: 01.01.2004
   28.02.2003Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Čičák Turčianska 46 Bratislava
   Ing. Peter Malgot Kalinčiakova 5 Bratislava
   Ing. Ján Valter Lenardova 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Čičák Turčianska 46 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 06.05.1992
   Ing. Peter Malgot Kalinčiakova 5 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 06.05.1992 Skončenie funkcie: 01.01.2004
   27.02.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Čičák Turčianska 46 Bratislava
   Mgr. Miroslav Kubala Nová 4 Nová Dedinka
   Ing. Peter Malgot Kalinčiakova 5 Bratislava
   Ing. Ján Valter Lenardova 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Čičák Turčianska 46 Bratislava
   Ing. Peter Malgot Kalinčiakova 5 Bratislava
   05.08.2002Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Čičák Turčianska 46 Bratislava
   Ing. Peter Malgot Kalinčiakova 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Čičák Turčianska 46 Bratislava
   04.08.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Čičák Turčianska 46 Bratislava
   Ing. Peter Malgot Kalinčiakova 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Čičák Turčianska 46 Bratislava
   13.12.2001Nové obchodné meno:
   MAXUM, spol. s r.o.
   12.12.2001Zrušené obchodné meno:
   MAXUM & LOBSTER spol. s r.o.
   18.06.2001Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Čičák Turčianska 46 Bratislava
   Ivan Jurík Ďatelinová 1 Bratislava
   Mgr. Miroslav Kubala Nová 4 Nová Dedinka
   Ing. Peter Malgot Kalinčiakova 5 Bratislava
   Ing. Ján Valter Lenardova 2 Bratislava
   17.06.2001Zrušeny spoločníci:
   Róbert Branderský Na Revíne 21 Bratislava
   Ing. Ivan Čičák Turčianska 46 Bratislava
   Ivan Jurík Ďatelinová 1 Bratislava
   Mgr. Miroslav Kubala Nová 4 Nová Dedinka
   Ing. Peter Malgot Kalinčiakova 5 Bratislava
   Ing. Danuša Miškovičová Saratovská 10 Bratislava
   Ing. Ján Valter Lenardova 2 Bratislava
   20.12.1999Nové obchodné meno:
   MAXUM & LOBSTER spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Róbert Branderský Na Revíne 21 Bratislava
   Ing. Ivan Čičák Turčianska 46 Bratislava
   Ivan Jurík Ďatelinová 1 Bratislava
   Mgr. Miroslav Kubala Nová 4 Nová Dedinka
   Ing. Peter Malgot Kalinčiakova 5 Bratislava
   Ing. Danuša Miškovičová Saratovská 10 Bratislava
   Ing. Ján Valter Lenardova 2 Bratislava
   19.12.1999Zrušené obchodné meno:
   MAXUM spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Róbert Branderský Na Revíne 21 Bratislava
   Ing. Ivan Čičák Turčianska 46 Bratislava
   Ivan Jurík Ďatelinová 1 Bratislava
   Ing. Peter Malgot Kalinčiakova 5 Bratislava
   Ing. Ján Valter Lenardova 2 Bratislava
   15.03.1999Nové sidlo:
   Mlynské Nivy 61 Bratislava 821 09
   Noví spoločníci:
   Róbert Branderský Na Revíne 21 Bratislava
   Ing. Ivan Čičák Turčianska 46 Bratislava
   Ivan Jurík Ďatelinová 1 Bratislava
   Ing. Peter Malgot Kalinčiakova 5 Bratislava
   Ing. Ján Valter Lenardova 2 Bratislava
   14.03.1999Zrušené sidlo:
   Turčianska 46 Bratislava 821 09
   Zrušeny spoločníci:
   Róbert Branderský Na Revíne 21 Bratislava
   Ing. Ivan Čičák Turčianska 46 Bratislava
   Ivan Jurík Ďatelinová 1 Bratislava
   Ing. Peter Malgot Kalinčiakova 5 Bratislava
   Ing. Ján Valter Lenardova 2 Bratislava
   20.11.1997Noví spoločníci:
   Róbert Branderský Na Revíne 21 Bratislava
   Ing. Ján Valter Lenardova 2 Bratislava
   19.11.1997Zrušeny spoločníci:
   Róbert Branderský Na Revíne 21 Bratislava
   23.09.1996Noví spoločníci:
   Róbert Branderský Na Revíne 21 Bratislava
   Ing. Ivan Čičák Turčianska 46 Bratislava
   Ivan Jurík Ďatelinová 1 Bratislava
   Ing. Peter Malgot Kalinčiakova 5 Bratislava
   22.09.1996Zrušeny spoločníci:
   Róbert Branderský Na Revíne 21 Bratislava
   Ing. Ivan Čičák Turčianska 46 Bratislava
   Ivan Jurík Ďatelinová 1 Bratislava
   Ing. Peter Malgot Kalinčiakova 5 Bratislava
   12.03.1996Noví spoločníci:
   Róbert Branderský Na Revíne 21 Bratislava
   Ing. Ivan Čičák Turčianska 46 Bratislava
   Ivan Jurík Ďatelinová 1 Bratislava
   Ing. Peter Malgot Kalinčiakova 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Čičák Turčianska 46 Bratislava
   Ing. Peter Malgot Kalinčiakova 5 Bratislava
   11.03.1996Zrušeny spoločníci:
   Róbert Branderský Na Revíne 21 Bratislava
   Ing. Ivan Čičák Turčianska 46 Bratislava
   Ivan Jurík Ďatelinová 1 Bratislava
   Ing. Peter Malgot Kalinčiakova 5 Bratislava
   Ing. Ľudovít Vitárius , CSc. Fedinova 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Čičák Turčianska 46 Bratislava
   Ing. Peter Malgot Kalinčiakova 5 Bratislava
   22.11.1994Noví spoločníci:
   Róbert Branderský Na Revíne 21 Bratislava
   Ivan Jurík Ďatelinová 1 Bratislava
   21.11.1994Zrušeny spoločníci:
   Ing. Igor Ďurič Cukrovarska 758/12 Sereď
   Ing. Vladimír Hoffmann Šándorova 6 Bratislava
   Ing. Dušan Karkalík Osuského 36 Bratislava
   23.09.1992Noví spoločníci:
   Ing. Igor Ďurič Cukrovarska 758/12 Sereď
   Ing. Vladimír Hoffmann Šándorova 6 Bratislava
   Ing. Dušan Karkalík Osuského 36 Bratislava
   Ing. Ľudovít Vitárius , CSc. Fedinova 5 Bratislava
   06.05.1992Nové obchodné meno:
   MAXUM spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Turčianska 46 Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskych, bytových a občianskych stavieb
   inžinierska činnosť
   nákup a predaj rozličného tovaru
   reklamná činnosť
   konzultačná a poradenská činnosť v stavebníctve
   managering
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Čičák Turčianska 46 Bratislava
   Ing. Peter Malgot Kalinčiakova 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ivan Čičák Turčianska 46 Bratislava
   Ing. Peter Malgot Kalinčiakova 5 Bratislava