Utwórz fakturę

Weidler Bratislava - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Weidler Bratislava
PIN 31323430
TIN 2020291746
Numer VAT SK2020291746
Data utworzenia 04 maj 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Weidler Bratislava
Košická 52
82108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 276 591 €
Zysk 11 392 €
Kapitał 531 116 €
Kapitał własny 357 818 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0254411843, 0263530621, 0263530623, 0263536324, 0268208050, 0268208051, 0268266337
Telefon(y) kom. +421903510577, +421911411843, +421911530621
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 524,112
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 2,433
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 2,433
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 1,524
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 909
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 519,463
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 294,481
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 294,481
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 35,054
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 23,048
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 23,048
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 10,000
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 2,006
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 189,928
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 8,464
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 181,464
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,216
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,216
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 524,112
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 369,210
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 33,858
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 33,858
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 11,878
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 6,307
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 6,307
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 33,194
2. Inne fundusze (427, 42X) 33,194
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 272,581
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 582,360
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -309,779
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 11,392
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 154,902
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 3,251
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 3,251
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 146,426
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 102,248
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 102,248
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 3,226
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 4,620
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 36,332
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 5,225
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 5,225
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 276,657
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 276,591
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 275,088
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 135
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 917
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 451
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 259,334
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 152,681
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 400
D. Usług (účtová grupa 51) 56,164
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 46,717
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 33,376
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 11,745
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,596
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,273
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,212
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,212
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 887
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 17,257
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 65,978
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 65
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 65
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 65
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,509
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1
2. Pozostałe koszty (562A) 1
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,508
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,444
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 14,813
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 3,421
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 3,421
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 11,392
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31323430 TIN: 2020291746 Numer VAT: SK2020291746
 • Zarejestrowana siedziba: Weidler Bratislava, Košická 52, 82108, Bratislava
 • Data utworzenia: 04 maj 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Gerald Weidler Pfarrwiesengasse 34 Wien 1119 Rakúska republika 12.08.2004
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Gerald Weidler 16 929 € (50%) Pfarrwiesengasse 34 Wien 1119 Rakúska republika
  Harald Weidler 16 929 € (50%) Wien Rakúska republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   11.07.2013Nové sidlo:
   Košická 52 Bratislava 821 08
   10.07.2013Zrušené sidlo:
   Černyševského 26 Bratislava 851 01
   23.06.2011Nové sidlo:
   Černyševského 26 Bratislava 851 01
   22.06.2011Zrušené sidlo:
   Černyševského 26 Bratislava 821 08
   16.06.2011Nové sidlo:
   Černyševského 26 Bratislava 821 08
   15.06.2011Zrušené sidlo:
   Handlovská 24 Bratislava 851 01
   17.05.2006Nové obchodné meno:
   Weidler Bratislava, spol. s r. o.
   16.05.2006Zrušené obchodné meno:
   WEIDLER Bratislava, spol. s r. o.
   01.05.2006Nové obchodné meno:
   WEIDLER Bratislava, spol. s r. o.
   30.04.2006Zrušené obchodné meno:
   WEIDLER & PARTNER, spol. s r. o.
   28.10.2005Zrušeny spoločníci:
   Rudolf Kostka Komárnická 48 Bratislava 821 02
   26.08.2004Nový štatutárny orgán:
   Gerald Weidler Pfarrwiesengasse 34 Wien 1119 Rakúska republika Vznik funkcie: 12.08.2004
   25.08.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Rudolf Kostka Komárnická 48 Bratislava
   22.09.1998Nový štatutárny orgán:
   Rudolf Kostka Komárnická 48 Bratislava
   21.09.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Rudolf Kostka Komárnická 48 Bratislava
   17.02.1995Nové sidlo:
   Handlovská 24 Bratislava 851 01
   Nové predmety činnosti:
   sieťotlač
   Noví spoločníci:
   Rudolf Kostka Komárnická 48 Bratislava 821 02
   Gerald Weidler Pfarrwiesengasse 34 Wien Rakúska republika
   Harald Weidler Pfarrwiesengasse 34 Wien Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   16.02.1995Zrušené sidlo:
   Havlíčková 8 Bratislava 811 04
   Zrušeny spoločníci:
   LASER spol. s r. o., reklammá agentúra Jakubovo nám 12 Bratislava 811 09
   Gerald Weidler Pfarrwiesengasse 34 Wien Rakúska republika
   Harald Weidler Pfarrwiesengasse 34 Wien Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   04.05.1992Nové obchodné meno:
   WEIDLER & PARTNER, spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Havlíčková 8 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru rôzneho druhu za účelom jeho ďalšieho predaja a jeho predaj vo veľkoobchodnej a maloobchodnej sieti, s výnimkou predaja /tovaru/, ktorý nie je voľnou živnosťou
   návrh, výroba a rozširovanie propagačného materiálu a rôznych nosičov reklamy - reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovanie obchodu, obchodné zastupovanie a zariaďovanie obchodných záležitostí iných podnikateľských subjektov
   Noví spoločníci:
   LASER spol. s r. o., reklammá agentúra Jakubovo nám 12 Bratislava 811 09
   Gerald Weidler Pfarrwiesengasse 34 Wien Rakúska republika
   Harald Weidler Pfarrwiesengasse 34 Wien Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Rudolf Kostka Komárnická 48 Bratislava