Utwórz fakturę

P A V K O N - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy P A V K O N
PIN 31323481
TIN 2020815863
Numer VAT SK2020815863
Data utworzenia 07 maj 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba P A V K O N
Obchodná 35
81106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 13 635 €
Zysk -1 842 €
Dane kontaktowe
E-mail pavkon@pavkon.sk
Telefon(y) 0257780031
Nr(y) faksu 0257780035
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 453,045
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 452,458
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 439,629
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 10,976
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 10,976
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 428,404
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 249
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 0
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 12,829
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 12,829
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 587
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 129
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 458
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 453,045
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 285,872
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 393,322
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -112,911
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 187,947
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -300,858
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,842
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 167,173
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 20
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 20
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 153,917
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 10,876
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 10,876
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 2,422
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,105
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 139,514
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 13,236
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 10,879
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 13,635
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 10,879
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 750
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,006
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 22,433
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 2,560
D. Usług (účtová grupa 51) 11,469
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 277
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 3,878
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 3,878
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 1,292
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 842
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,115
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -8,798
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -3,150
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 15,011
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 15,011
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 15,011
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 7,095
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 6,049
2. Pozostałe koszty (562A) 6,049
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,046
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 7,916
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -882
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -1,842
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015