Utwórz fakturę

ZEPTER SLOVAKIA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ZEPTER SLOVAKIA
PIN 31323570
TIN 2020291900
Numer VAT SK2020291900
Data utworzenia 06 maj 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ZEPTER SLOVAKIA
Karadžičova 7610/16
82108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 5 267 756 €
Zysk -555 277 €
Kapitał 2 495 209 €
Kapitał własny -656 074 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0244634457, 0249100977, 0249100966
Telefon(y) kom. +421905921853
Nr(y) faksu 0244442447
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,233,493
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 108,681
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 108,681
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 74,502
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 34,179
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 738,872
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 384,125
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 27,741
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 356,384
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 101,903
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 101,903
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 101,903
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 211,718
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 209,095
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 209,095
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 2,623
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 41,126
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,349
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 37,777
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 385,940
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 309,320
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 76,620
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,233,493
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -1,994,053
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 726,947
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 726,947
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 40,809
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,678
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,678
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -2,208,210
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 122,421
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -2,330,631
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -555,277
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,227,546
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 8,115
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 8,115
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 1,041
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 1,041
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 3,149,089
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 3,013,265
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,013,265
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 93
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 25,686
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 15,676
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 94,369
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 69,301
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 67,952
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 1,349
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 5,267,756
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 5,056,218
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 120,800
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 2,265
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 88,473
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,809,010
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 2,128,783
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 117,013
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) 9,415
D. Usług (účtová grupa 51) 2,960,058
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 478,259
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 347,087
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 119,046
4. Koszty społeczne (527, 528) 12,126
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 17,561
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 54,417
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 54,417
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 10,945
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 32,559
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -541,254
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -38,251
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,825
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 240
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 240
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 2,583
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 13,960
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1
2. Pozostałe koszty (562A) 1
O. Walutowe straty (563) 1,037
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 12,922
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -11,135
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -552,389
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,888
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,888
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -555,277
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31323570 TIN: 2020291900 Numer VAT: SK2020291900
 • Zarejestrowana siedziba: ZEPTER SLOVAKIA, Karadžičova 7610/16, 82108, Bratislava
 • Data utworzenia: 06 maj 1992
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  UBA United Business Activities Holding AG 726 947 € (100%) Wollerau 8832 Švajčiarska konfederácia
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   09.03.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   Siniša Stevanovič Pohorská 5 Belehrad Juhoslávia dlhodobý pobyt na území SR : Námestie Hraničiarov 35 Bratislava 851 03
   08.07.2014Nový štatutárny orgán:
   Ciaran Seamus Kelly - Konateľ Letohradská 761/62 Praha 7 - Holešovice 1700 Česká republika Vznik funkcie: 05.06.2014
   19.03.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Michal Jílek Tenisová 956/13 Praha 10 - Hostivař 102 00 Česká republika Vznik funkcie: 15.03.2012
   06.11.2013Noví spoločníci:
   UBA United Business Activities Holding AG Sihleggstrasse 23 Wollerau 8832 Švajčiarska konfederácia
   05.11.2013Zrušeny spoločníci:
   Zepter International Trading Holding AG Sihleggstrasse 23 Wollerau CH-8832 Švajčiarsko
   27.03.2012Nové sidlo:
   Karadžičova 7610/16 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Michal Jílek Tenisová 956/13 Praha 10 - Hostivař 102 00 Česká republika Vznik funkcie: 15.03.2012
   26.03.2012Zrušené sidlo:
   Cesta na Senec 2/A Bratislava 821 04
   23.02.2010Nový štatutárny orgán:
   Siniša Stevanovič Pohorská 5 Belehrad Juhoslávia dlhodobý pobyt na území SR : Námestie Hraničiarov 35 Bratislava 851 03
   22.02.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Siniša Stevanovič Pohorská 5 Belehrad Juhoslávia dlhodobý pobyt na území SR : Na Hrebienku 22 Bratislava 811 02
   31.12.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Roman Stieger Vlkovec 78 Chocerady 257 24 Česká republika Vznik funkcie: 01.11.2007
   12.12.2007Nový štatutárny orgán:
   Roman Stieger Vlkovec 78 Chocerady 257 24 Česká republika Vznik funkcie: 01.11.2007
   10.07.2007Nové sidlo:
   Cesta na Senec 2/A Bratislava 821 04
   09.07.2007Zrušené sidlo:
   Trnavská cesta 50/B Bratislava 821 01
   18.02.2004Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   17.02.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Igor Turuk Svetlá 5753/6 Bratislava 811 02 Skončenie funkcie: 22.11.2003
   06.08.2003Nové sidlo:
   Trnavská cesta 50/B Bratislava 821 01
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie úverov z vlastných prostriedkov nebankovým spôsobom v rozsahu voľnej živnosti
   05.08.2003Zrušené sidlo:
   Plynárenská 4 Bratislava 821 09
   30.09.2002Noví spoločníci:
   Zepter International Trading Holding AG Sihleggstrasse 23 Wollerau CH-8832 Švajčiarsko
   29.09.2002Zrušeny spoločníci:
   Zepter International AG Glarnerstrasse 88 Siebnen CH-8854 Švajčiarsko
   ZEPTER HOLDING B.V. IČO: 33 131 717 P.O.BOX 19720, Leidseplein 29, 2nd Floor Amsterdam 1017 Holandsko
   03.09.2001Nové sidlo:
   Plynárenská 4 Bratislava 821 09
   Noví spoločníci:
   Zepter International AG Glarnerstrasse 88 Siebnen CH-8854 Švajčiarsko
   02.09.2001Zrušené sidlo:
   Páričkova 18 Bratislava 815 46
   Zrušeny spoločníci:
   ZEPTER HOLDING AG, IČO: 170.3.000.016.516 Zugerstrasse 77 Baar 6340 Švajčiarsko
   14.09.2000Nový štatutárny orgán:
   Igor Turuk Svetlá 5753/6 Bratislava 811 02 Skončenie funkcie: 22.11.2003
   13.09.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Igor Turuk Šulekova 5A Zagreb Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Hlavná 57 Bratislava 831 01
   22.06.2000Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Siniša Stevanovič Pohorská 5 Belehrad Juhoslávia dlhodobý pobyt na území SR : Na Hrebienku 22 Bratislava 811 02
   21.06.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Vladimír Gabriška Cyprichova 18 Bratislava 831 05
   22.05.2000Noví spoločníci:
   ZEPTER HOLDING B.V. IČO: 33 131 717 P.O.BOX 19720, Leidseplein 29, 2nd Floor Amsterdam 1017 Holandsko
   ZEPTER HOLDING AG, IČO: 170.3.000.016.516 Zugerstrasse 77 Baar 6340 Švajčiarsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Vladimír Gabriška Cyprichova 18 Bratislava 831 05
   Igor Turuk Šulekova 5A Zagreb Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Hlavná 57 Bratislava 831 01
   21.05.2000Zrušeny spoločníci:
   ZEPTER HOLDING AG, IČO: 170.3.000.016.516 Zugerstrasse 77 Baar 6340 Švajčiarsko
   ZEPTER HOLDING B.V. IČO: 33 131 717 P.O.BOX 19720, Leidseplein 29, 2nd Floor Amsterdam 1017 Holandsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Dragomir Ostojič Grandijeva 221 Beograd SRJ dlhodobý pobyt na území SR : Haydnova 4725/23 Bratislava - Staré Mesto
   03.04.1998Nové predmety činnosti:
   výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
   výroba, montáž a oprava výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
   výroba a oprava elektrických šijacích strojov a elektrických prístrojov pre domácnosť
   Nový štatutárny orgán:
   Dragomir Ostojič Grandijeva 221 Beograd SRJ dlhodobý pobyt na území SR : Haydnova 4725/23 Bratislava - Staré Mesto
   02.04.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Čerimanovič prechodný pobyt na území SR : Ružová dolina 12 Bratislava 821 09
   21.03.1997Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj motorových vozidiel
   leasing - prenájom motorových vozidiel
   Noví spoločníci:
   ZEPTER HOLDING AG, IČO: 170.3.000.016.516 Zugerstrasse 77 Baar 6340 Švajčiarsko
   ZEPTER HOLDING B.V. IČO: 33 131 717 P.O.BOX 19720, Leidseplein 29, 2nd Floor Amsterdam 1017 Holandsko
   20.03.1997Zrušeny spoločníci:
   ZEPTER HOLDING AG, IČO: 170.3.000.016.516 Zugerstrasse 77 Baar 6340 Švajčiarsko
   ZEPTER INTERNATIONAL spol. s r.o. IČO: 14 500 469 Senovážne nám. 9 České Budejovice 370 57 Česká republika
   28.06.1996Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj všetkých druhov tovaru, ktoré nevyžadujú špeciálne licencie
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   reklamná a propagačná činnosť
   marketing
   Noví spoločníci:
   ZEPTER HOLDING AG, IČO: 170.3.000.016.516 Zugerstrasse 77 Baar 6340 Švajčiarsko
   ZEPTER INTERNATIONAL spol. s r.o. IČO: 14 500 469 Senovážne nám. 9 České Budejovice 370 57 Česká republika
   27.06.1996Zrušeny spoločníci:
   ZEPTER HOLDING AG, Baarestrasse 91 Zug 6302 Švajčiarsko
   ZEPTER INTERNATIONAL spol. s r.o. České Budejovice Česká republika
   20.02.1995Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Peter Čerimanovič prechodný pobyt na území SR : Ružová dolina 12 Bratislava 821 09
   19.02.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Mirjana Končar Jána Stanislava 33 Bratislava 841 06
   Ing. Mário Radev Kamilkova 4 Bratislava 831 06
   15.06.1994Nové sidlo:
   Páričkova 18 Bratislava 815 46
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mirjana Končar Jána Stanislava 33 Bratislava 841 06
   Ing. Mário Radev Kamilkova 4 Bratislava 831 06
   14.06.1994Zrušené sidlo:
   Pribinova 25 Bratislava 819 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Blažena Majorošová Mlynarovičova 16 Bratislava
   14.06.1993Nový štatutárny orgán:
   Blažena Majorošová Mlynarovičova 16 Bratislava
   13.06.1993Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Lukáč Belinského 22 Bratislava
   06.11.1992Nové sidlo:
   Pribinova 25 Bratislava 819 04
   Noví spoločníci:
   ZEPTER HOLDING AG, Baarestrasse 91 Zug 6302 Švajčiarsko
   ZEPTER INTERNATIONAL spol. s r.o. České Budejovice Česká republika
   05.11.1992Zrušené sidlo:
   Martanovičova 25 Bratislava 819 04
   Zrušeny spoločníci:
   ZEPTER INTERNATIONAL spol. s r.o. České Budejovice Česká republika
   Ing. Trajko Tošev Tanneweg 63 Freindore 4052 Rakúsko
   06.05.1992Nové obchodné meno:
   ZEPTER SLOVAKIA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Martanovičova 25 Bratislava 819 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj všetkých druhov tovaru, ktoré nevyžadujú špeciálne licencie
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   reklamná a propagačná činnosť
   marketing
   Noví spoločníci:
   ZEPTER INTERNATIONAL spol. s r.o. České Budejovice Česká republika
   Ing. Trajko Tošev Tanneweg 63 Freindore 4052 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Milan Lukáč Belinského 22 Bratislava