Utwórz fakturę

KRUGEL EXIM - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy KRUGEL EXIM
PIN 31323731
TIN 2020318806
Numer VAT SK2020318806
Data utworzenia 14 maj 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba KRUGEL EXIM
Palkovičova 15
82108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 6 121 570 €
Zysk 772 994 €
Kapitał 3 687 663 €
Kapitał własny 3 318 446 €
Dane kontaktowe
E-mail info@krugel.sk
Telefon(y) 0244884423
Telefon(y) kom. +421902497659, 0903718072, 0905587637, 0905715216
Nr(y) faksu 0244884414
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 4,279,113
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 766,795
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 2,010
A.I.1. Капитализированные koszty rozwoju (012) - /072, 091A/ 0
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
3. Wartościowego człowieka (014) - /074, 091A/ 0
5. Inne внеоборотные wartości niematerialne i prawne (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 2,010
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 764,785
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 215,159
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 476,717
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 72,909
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 3,508,116
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 844,410
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 684
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 843,726
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,274,362
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,271,120
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,271,120
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 3,242
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,389,344
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 59,813
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,329,531
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 4,202
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 570
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 3,632
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 4,279,113
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,616,150
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 1,327,757
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 1,327,757
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 132,776
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 132,776
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,382,623
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,382,623
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 772,994
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 662,963
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 77,241
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,254
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 75,987
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 570,131
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 244,145
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 244,145
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 175,857
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 18,687
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 11,976
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 119,466
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 14,770
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 14,770
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 821
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 6,117,090
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 6,121,570
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 6,055,828
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 59,853
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,889
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,158,061
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 4,430,683
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 83,950
D. Usług (účtová grupa 51) 165,660
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 400,573
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 289,969
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 99,836
4. Koszty społeczne (527, 528) 10,768
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 10,749
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 55,850
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 55,850
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,596
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 963,509
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,435,388
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 82,440
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1,409
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1,409
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 81,031
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 50,038
O. Walutowe straty (563) 46,926
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,112
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 32,402
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 995,911
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 222,917
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 220,382
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 2,535
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 772,994
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31323731 TIN: 2020318806 Numer VAT: SK2020318806
 • Zarejestrowana siedziba: KRUGEL EXIM, Palkovičova 15, 82108, Bratislava
 • Data utworzenia: 14 maj 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Jozef Samčík Palkovičova 245/13 Bratislava 821 08 14.05.1992
  Ing. Pavol Kadlečík Palkovičova 245/15 Bratislava 821 08 14.05.1992
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Jozef Samčík 836 487 € (63%) Palkovičova 245/13 Bratislava 821 08
  Ing. Pavol Kadlečík 491 270 € (37%) Palkovičova 245/15 Bratislava 821 08
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   12.05.2004Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Samčík Palkovičova 245/13 Bratislava 821 08
   Ing. Pavol Kadlečík Palkovičova 245/15 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Samčík Palkovičova 245/13 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 14.05.1992
   Ing. Pavol Kadlečík Palkovičova 245/15 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 14.05.1992
   11.05.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Kadlečík Palkovičova 15 Bratislava
   Ing. Jozef Samčík Palkovičova 13 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Kadlečík Palkovičova 15 Bratislava
   Ing. Jozef Samčík Palkovičova 13 Bratislava
   30.08.1994Nové obchodné meno:
   KRUGEL EXIM, spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   navrhovanie, vývoj, výroba, inštalácia, meranie, úprava, servis a oprava káblov a kabelážnych systémov na prenos dát a informácií, ich súčastí a príslušenstva okrem telekomunikačných zariadení
   sprostredkovanie služieb
   poradensko technická a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu činnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Kadlečík Palkovičova 15 Bratislava
   Ing. Jozef Samčík Palkovičova 13 Bratislava
   29.08.1994Zrušené obchodné meno:
   Krugel Exim spol.s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Kadlečík Palkovičova 15 Bratislava
   Ing. Jozef Samčík Palkovičova 13 Bratislava
   14.05.1992Nové obchodné meno:
   Krugel Exim spol.s r.o.
   Nové sidlo:
   Palkovičova 15 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj (nákup a predaj rozličného tovaru)
   import, export a reexport súvisiaci s predmetom činnosti v súlade s platnými predpismi
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Kadlečík Palkovičova 15 Bratislava
   Ing. Jozef Samčík Palkovičova 13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Pavol Kadlečík Palkovičova 15 Bratislava
   Ing. Jozef Samčík Palkovičova 13 Bratislava