Utwórz fakturę

DIEMER - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 09.10.2015
Basic information
Nazwa firmy DIEMER
PIN 31323791
TIN 2020291713
Numer VAT SK2020291713
Data utworzenia 11 maj 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba DIEMER
Istebnícka 195
91105
Trenčín
Financial information
Sprzedaż i dochody 511 932 €
Zysk -13 644 €
Kapitał 460 091 €
Kapitał własny 280 166 €
Dane kontaktowe
E-mail diemer@diemer.sk
witryna internetowa http://www.diemer.sk
Telefon(y) +421327430402, +421327441349, +421327434770
Telefon(y) kom. +421903473768, +421903771335
Nr(y) faksu 0327441349
Date of updating data: 09.10.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 274,905
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 248,296
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 62,407
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 127,007
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 64,948
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,183
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,608
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 401,912
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 258,521
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 8,500
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 8,500
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 335,602
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 830
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -72,767
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -13,644
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 143,391
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 42,730
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 93,967
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 77,350
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 6,558
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 932
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 9,127
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 6,551
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 143
Date of updating data: 09.10.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 511,932
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 101,432
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 361,257
III. Zmiana zapasów własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 920
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 43,864
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,459
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 519,011
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 62,265
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 176,057
C. Usług (účtová grupa 51) 95,682
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 93,002
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,853
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 31,363
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 52,317
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,472
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -7,079
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 129,605
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 222
X. Interesu dochód (662) 213
XI. Zysk na курсовым różnicy (663) 9
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 3,907
M. Koszty oprocentowania (562) 2,686
N. Walutowe straty (563) 17
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,204
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -3,685
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -10,764
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 2,880
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -13,644
Date of updating data: 09.10.2015
Date of updating data: 09.10.2015
 • PIN :31323791 TIN: 2020291713 Numer VAT: SK2020291713
 • Zarejestrowana siedziba: DIEMER, Istebnícka 195, 91105, Trenčín
 • Data utworzenia: 11 maj 1992
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   11.11.1997Nové obchodné meno:
   DIEMER, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Istebnícka 195 Trenčín 911 05
   27.03.1996Nový štatutárny orgán:
   António Pedros Rupholdingerstr. 11 Siegsdorf 8227 Spolková republika Nemecko prechodný pobyt na území SR : ul. Jána Zemana 16 Trenčín
   11.05.1992Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba chemických výrobkov, potrieb pre domácnosť, priemysel. kozmetických produktov, /netoxických/
   kúpa a predaj týchto výrobkov
   Noví spoločníci:
   António PEDROS Rupholdingerstr. 8227 Siegsdorf Spolková republika Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia