Utwórz fakturę

W. Wilhelm DIEMER, majetková a pozemková - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy W. Wilhelm DIEMER, majetková a pozemková
PIN 31323821
TIN 2020815929
Numer VAT SK2020815929
Data utworzenia 11 maj 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba W. Wilhelm DIEMER, majetková a pozemková
Istebnícka 195
91105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 9 167 €
Zysk -1 665 €
Kapitał 66 615 €
Kapitał własny 15 703 €
Dane kontaktowe
E-mail diemer@diemer.sk
Telefon(y) 0327434770
Nr(y) faksu 0327441349
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 58,719
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 58,719
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 6,582
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 5,930
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 180
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 472
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 65,301
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 14,039
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 54,338
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -45,937
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,665
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 51,262
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 26,609
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 1,413
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,413
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 150
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 23,090
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 9,167
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 9,167
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 9,804
C. Usług (účtová grupa 51) 750
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,680
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 5,820
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 554
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -637
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 8,417
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 68
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 68
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -68
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -705
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -1,665
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31323821 TIN: 2020815929 Numer VAT: SK2020815929
 • Zarejestrowana siedziba: W. Wilhelm DIEMER, majetková a pozemková, Istebnícka 195, 91105, Bratislava
 • Data utworzenia: 11 maj 1992
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   08.02.1999Nové sidlo:
   Istebnícka 195 Trenčín 911 05
   Noví spoločníci:
   António PEDROS Rupholdingerstr. 11 8227 Siegsdorf 8227 SRN
   07.02.1999Zrušené sidlo:
   Zochova 16 Bratislava 811 03
   Zrušeny spoločníci:
   António PEDROS Rupholdingerstr. 11 8227 Siegsdorf 8227 SRN
   26.06.1995Nový štatutárny orgán:
   António PEDROS Rupholdingerstr. 11 8227 Siegsdorf 8227 SRN dlhodobý pobyt na území SR : Jána Zemana 16 Trenčín
   25.06.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Darina-Alžbeta Michalková Vlčkova 1 Bratislava
   11.05.1992Nové obchodné meno:
   W. Wilhelm DIEMER, majetková a pozemková spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Zochova 16 Bratislava 811 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj, správa pozemkov a iných predmetov priemyselného tovaru
   Noví spoločníci:
   António PEDROS Rupholdingerstr. 11 8227 Siegsdorf 8227 SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Darina-Alžbeta Michalková Vlčkova 1 Bratislava