Utwórz fakturę

ESCO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ESCO
PIN 31324045
TIN 2020335449
Numer VAT SK2020335449
Data utworzenia 18 maj 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ESCO
Agátova 1
84101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 514 870 €
Zysk 71 103 €
Kapitał 326 670 €
Kapitał własny 49 470 €
Dane kontaktowe
E-mail esco@escosk.sk
witryna internetowa http://escosk.sk
Telefon(y) kom. +421903425708
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 486,864
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 267,428
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,913
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 54,161
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 486,864
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 120,573
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,041
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 41,790
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 71,103
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 366,291
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 1,219
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 344,234
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 150,508
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 673
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,057
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 190,996
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 20,838
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 514,870
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 488,665
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 26,205
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 439,130
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 373,228
C. Usług (účtová grupa 51) 36,025
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 18,817
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,093
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) -20,298
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 28,265
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 75,740
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 79,412
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 4
X. Interesu dochód (662) 4
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 3,680
M. Koszty oprocentowania (562) 72
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,608
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -3,676
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 72,064
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 961
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 71,103
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31324045 TIN: 2020335449 Numer VAT: SK2020335449
 • Zarejestrowana siedziba: ESCO, Agátova 1, 84101, Bratislava
 • Data utworzenia: 18 maj 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Ján Hlavenka Dubnická 4 Bratislava 30.04.1997
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Ján Hlavenka 6 639 € (100%) Dubnická 4 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   09.05.2000Nové sidlo:
   Agátova 1 Bratislava 841 01
   Nové predmety činnosti:
   kúrenárske práce
   08.05.2000Zrušené sidlo:
   Tatranská 59 Bratislava 841 06
   Zrušeny predmety činnosti:
   výroba, inštalácia a opravy ústredného vykurovania a vetrania
   09.12.1999Zrušeny predmety činnosti:
   činnosť účtovných, ekonomických a organizačných poradcov
   výroba a predaj nenahraných nosičov zvukových, alebo zvukovoobrazových záznamov a predaj a požičiavanie nahratých zvukových a zvukovoobrazových záznamov
   automatizované spracovanie údajov
   poskytovanie softwaru /predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi, alebo vyhotovenia programov na zákazku/.
   18.12.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ján Hlavenka Dubnická 4 Bratislava
   17.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Hlavenka Dubnická 4 Bratislava
   30.04.1997Noví spoločníci:
   Ing. Ján Hlavenka Dubnická 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Hlavenka Dubnická 4 Bratislava
   29.04.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Hlavenka Dubnická 4 Bratislava
   JUDr. Blanka Hlavenková Dubnická 4 Bratislava
   Ing. Jozef Mader Tatranská 59 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Hlavenka Dubnická 4 Bratislava
   JUDr. Blanka Hlavenková Dubnická 4 Bratislava
   Ing. Jozef Mader Tatranská 59 Bratislava
   21.04.1994Nové predmety činnosti:
   staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   vodoinštaláterstvo
   montáž, opravy a revízie vyhradených plynových zariadení
   inžinierska činnosť v stavebníctve
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebníctva, obchodu a zákaziek
   výroba, inštalácia a opravy ústredného vykurovania a vetrania
   14.05.1993Nové sidlo:
   Tatranská 59 Bratislava 841 06
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Hlavenka Dubnická 4 Bratislava
   13.05.1993Zrušené sidlo:
   Račianska 66 Bratislava 831 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Hlavenka Dubnická 4 Bratislava
   Ing. Róbert Krajčovič Košická 43/1 Bratislava
   Ing. Jaroslav Licher Tupolevova 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Róbert Krajčovič Košická 43/1 Bratislava
   Ing. Jaroslav Licher Tupolevova 4 Bratislava
   06.08.1992Noví spoločníci:
   Ing. Róbert Krajčovič Košická 43/1 Bratislava
   Ing. Jaroslav Licher Tupolevova 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Róbert Krajčovič Košická 43/1 Bratislava
   Ing. Jaroslav Licher Tupolevova 4 Bratislava
   05.08.1992Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   18.05.1992Nové obchodné meno:
   ESCO spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Račianska 66 Bratislava 831 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb
   organizačná a poradenská činnosť v oblasti investičnej výstavby
   sprostredkovanie, nákup a predaj v stavebníctve, v sortimente potravinársky, priemyselný a spotrebný tovar/ na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením/
   sprostredkovateľská, obchodná a poradenská činnosť v oblasti nehnuteľností
   činnosť účtovných, ekonomických a organizačných poradcov
   výroba a predaj nenahraných nosičov zvukových, alebo zvukovoobrazových záznamov a predaj a požičiavanie nahratých zvukových a zvukovoobrazových záznamov
   automatizované spracovanie údajov
   poskytovanie softwaru /predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi, alebo vyhotovenia programov na zákazku/.
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Hlavenka Dubnická 4 Bratislava
   JUDr. Blanka Hlavenková Dubnická 4 Bratislava
   Ing. Jozef Mader Tatranská 59 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Hlavenka Dubnická 4 Bratislava
   JUDr. Blanka Hlavenková Dubnická 4 Bratislava
   Ing. Jozef Mader Tatranská 59 Bratislava